Truant auramine rhodamine staining method türkçesi Truant auramine rhodamine staining method nedir

  • Truant auromin-rhodamin boyama yöntemi.
  • Mikobakteriyumların ortaya konmasında kullanılan bir boyama yöntemi.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Truant auramine rhodamine staining method ingilizcede ne demek, Truant auramine rhodamine staining method nerede nasıl kullanılır?

Truant : Kaçkın. Aylak. Kaytarıkçı. Kaçak. Kaytarıcı. Kaçamak yapan. Okul kaçağı. Okulu asmış. Okuldan kaçmış. Dersi asan kimse.

Auramine : Oramin. Auramin.

Rhodamine : Rodamin.

Staining : Lekeleme. Solma. Kirlenme. Doku ve organların ışık mikroskobunda incelenmesi için boyama tekniklerinin uygulanması. kullanılan pek çok boya asidik ve bazik bileşikleri içerir. bazik boyaları toluidin mavisi, metilen mavisi, bazik fuksin, tiyonin, safranin, hematoksilen ve karmin; asit boyaları ise oranj g, eozin, kongo- kırmızısı ve pikrik asit oluşturur. Renkli. Boyanma. Renk atma. Lekelenme. Renklenme.

Method : Jüye. Tertip. Nizam. Usul. Yordam. Metot. Teknik. Erkan. Bilimsel bilgi üretmek üzere izlenen genel yol ve bu yolda başvurulan yordamların, işlemlerin tümü. Düzen.

Hansels staining method : Hansel boya yöntemi. İdrar ve diğer vücut sıvılarında eozinofil lökositlerin ortaya konmasında kullanılan bir boyama yöntemi.

Gomoris staining method : Gomori boya yöntemi. Enzimlerin, özellikle de fosfataz ve lipazların, salgı granüllerinin ve bağ doku ipliklerinin doku kesitlerinde ortaya konmasında kullanılan histolojik boyama yöntemi, gomori-takamatsu boyası.

 

Gram staining method : Hans gram tarafından geliştirilen, bakterilerin hücre duvarlarındaki kimyasal farklılığa bağlı olarak mikroorganizmaların kristal violetle boyanması ilkesine dayanan ampirik bir boyama yöntemi, gram yöntemi. mavi; gram pozitif, kırmızı; gram negatiftir. Gram boyama.

Hematoxylin eosin azure ii staining method : Hematoksilen-eozin-azur ıı boya yöntemi. Kan yapıcı organların histolojik incelenmesinde kullanılan bir boyama yöntemi, maximow yöntemi.

Fontana masson staining method : Melanom, feokromositom ve karsinoid tümörlerin tanısı için melanin ve arjantofin materyalin ortaya konmasında kullanılan histopatolojik boyama yöntemi. Fontana-masson boyası.

İngilizce Truant auramine rhodamine staining method Türkçe anlamı, Truant auramine rhodamine staining method eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Truant auramine rhodamine staining method ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

 

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Abdomen : Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Abdomen. Karnın altı. Batın. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abattoir : Mezbaha. Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Truant auramine rhodamine staining method synonyms : a dna, a c syndrom, abaxial, abdominal pain, abdominal palpation, a amplitude mod.