Trypanosoma nedir, Trypanosoma ne demek

Trypanosoma; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: tripanozoma].

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Kinetoplastida takımında, Trypanosomatina alt takımında bulunan, insan dâhil birçok omurgalı ve omurgasız canlıda parazitlenen, yaşam sikluslarında amastigot, promastigot, epimastigot ve tripomastigot evreleri bulunan, ilk üç evresi vektörlerde (genellikle kan emen artropodlar) son evresi ise omurgalılarda (son konaklarda) bulunan protozoa cinsi.

Teknik terim anlamı:

Trypanosomatidae ailesinde bulunan omurgalı ve omurgasızların kan ve lenf sıvılarında yaşayan kamçılı bir protozoon cinsi.

Trypanosoma hakkında bilgiler

Trypanosomalar Knemitoblastida Takımından Trypanosomatina Alttakımı ve Trypanosomatidae Ailesindendir.(Burada Leishmania Cinsi ile beraberdir.)

Trypanosoma tanımı, anlamı

Trypanosoma brucei : Afrika’da yaygın olarak bulunan, çeçe sineklerinin ısırıklarıyla bulaşan, rezervuar konak olan vahşi hayvanlarda hafif enfeksiyonlara, evcil hayvanlarda özellikle de sığırlarda ciddi ve genellikle öldürücü enfeksiyonlara (Nagana) neden olan protoozoon türü

Trypanosoma brucei brucei : Trypanosoma brucei’nin insanlarda enfeksiyona neden olmayan, evcil memelilerde özellikle de sığırlarda oldukça ciddi ve öldürücü bir hastalık olan naganaya neden olan ve çeçe sinekleriyle taşınan bir alt türü.

 

Trypanosoma brucei gambiense : Orta ve Batı Afrika’da insanlarda kronik seyirli Gambia uyku hastalığına neden olan, başta Glossina palpalis, G. tachinoides ve G. fuscipes türleri olmak üzere çeçe sinekleriyle bulaşan Trypanosoma brucei’nin polimorfik alt türü. Trypanosoma gambiense, Trypanosoma hominis, Trypanosoma ugandense.

Trypanosoma brucei rhodesiense : Doğu Afrika’da insanlarda akut seyirli Rodezya uyku hastalığına neden olan Glossina morsitans, G. pallidipes ve G. swynnertonia türleri başta olmak üzere çeçe sinekleriyle bulaşan, evcil hayvanlarda da enfeksiyona neden olabilen, en önemli rezervuarı antiloplar olan, sığırlarında rezervuarlık yaptığı Trypanosoma brucei’nin polimorfik alt türü, Trypanosoma rhodesiense.

Trypanosoma congolense : Orta Afrika’da özellikle sığırlar için son derece tehlikeli bir hastalık olan naganaya neden olan, diğer evcil hayvanlarda da hastalık oluşturan, çeçe sinekleriyle taşınan Salivarian Trypanosoma türü, Trypanosoma nanum.

Trypanosoma cruzi : Kuzey, Güney ve Orta Amerika’da armadillo, kedi, köpek, yarasa, kemiriciler ve diğer birçok memelinin rezervuarlığını yaptığı, birçok evcil ve yabani memelide enfeksiyona neden olan, genellikle Reduviidae ailesinden Panstrongylus, Triatoma ve Rhodnius cinsinden olan konik burunlu tahta kurularının vektörlüğünü yaptığı, insanlarda Chagas hastalığına neden olan, T. triatomae ve Schizotrypanum cruzi olarak da adlandırılan Stercorarian grubunda yer alan Trypanosoma türü.

Trypanosoma dimorphon : Orta Afrika’da yaygın olarak bulunan çeçe sinekleri tarafından taşınan, geçmişte T. congolense ile identik olduğu düşünülen, ancak günümüzde farklı türler olduğu ortaya konmuş at, domuz, keçi, koyun, sığır ve köpeklerde enfeksiyona neden olan, özellikle koyun, sığır ve köpekler için T. congolense’den daha patojen Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü.

 

Trypanosoma equinum : Orta ve Güney Amerika’da atlarda Mal de Kadara adlı hastalığa neden olan tabanid sinekler tarafından mekanik olarak taşınan kinetoplastının bulunmamasıyla T. evansi’den ayrılan Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü.

Trypanosoma equiperdum : Asya, Afrika, Avrupa’nın belirli bölgeleriyle Kuzey ve Güney Amerika’da atlarda veneral bir hastalık olan durine neden olan Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü, Trypanosoma rougeti.

Trypanosoma evansi : Uzak doğu ve Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da çeçe sineklerinin bulunmadığı alanlarda tabanid sinekler tarafından mekanik olarak taşınan, vampir yarasaların da vektörlük yaptığı, deve, sığır, tek tırnaklılar, fil ve köpeklerde ekonomik açıdan önemli olan surra adlı hastalığa neden olan Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü, Trypanosoma hippicum.

Trypanosoma gambiense : Trypanosoma brucei brucei.

Trypanosoma hippicum : Trypanosoma evansi.

Trypanosoma hominis : Trypanosoma brucei gambiense.

Trypanosoma lewisi : Dünya genelinde sıçanlarda yaygın olarak bulunan, Nosopsyllus fasciatus türü pirelerle taşınan erişkin sıçanlar için patojen olmayan, ancak süt emen yavrular için öldürücü olan ve Stercoraria grubunda yer alan Trypanosoma türü.

Trypanosoma melophagium : Dünya genelinde koyunlarda yaygın olarak bulunan, Melophagus ovinus türü koyun bitleriyle taşınan, koyunlar için patojen olmayan ve Stercoraria grubunda yer alan Trypanosoma türü.

Trypanosoma nanum : Trypanosoma congolense.

Trypanosoma neotomae : Kaliforniya’da odun sıçanlarında bulunan T. cruzi ile identik olduğu düşünülen bir tür.

Trypanosoma rangeli : Venezuella, Brezilya, Kolombia, Kosta Rika, El Salvador, Panama ve Guatelama’da insanlarda, kedi ve köpekler başta olmak üzere hayvanlarda bulunan, Rhodnius cinsi konik burunlu tahta kurularıyla taşınan patojen olmayan ve Stercoraria grubunda yer alan Trypanosoma türü.

Trypanosoma rhodesiense : Trypanosoma brucei rhodesiense.

Trypanosoma rotatorium : Birkaç kurbağa türünün kanında bulunan Trypanosoma türü.

Trypanosoma rougeti : Trypanosoma equiperdum.

Trypanosoma simiae : Doğu Afrika ve Doğu Zaire’de çeçe sinekleri ve bazen diğer kan emici sinekler tarafından taşınan, çeşitli evcil hayvanlarda nagana hastalığına neden olan, doğal rezervuarı yaban domuzları olan, develer için son derece öldürücü, keçiler için orta derecede patojen, sığır, at ve köpekler için ise patojen olmayan Salivaria grubundan Trypanosoma türü.

Trypanosoma suis : Domuzlarda nagana hastalığı etkeni.

Trypanosoma theileri : Sığırlara genellikle tabanid sinekler tarafında bulaştırılan, genellikle patojen olmayan, stres durumlarında ise ölümlere neden olabilen Stercoraria grubunda yer alan Trypanosoma türü.

Trypanosoma theodori : Keçilerde bulunan ve ara konağı hipoboskid Lipoptena caprina adlı eklem bacaklı olan, T. melophagium’a çok benzeyen ve muhtemelen aynı olduğu düşünülen, patojen olmayan Stercoraria grubunda yer alan Trypanosoma türü.

Trypanosoma triatomae : Trypanosoma cruzi.

Trypanosoma ugandense : Trypanosoma brucei gambiense.

Trypanosoma uniforme : Zaira’de bulunan Trypanosoma vivax’a benzeyen, sığır, koyun, keçi ve antiloplarda nagana hastalığına neden olan, çeçe sinekleriyle taşınan Trypanosoma türü.

Trypanosoma vivax : Afrika, Orta ve Güney Amerika’da, Batı Hint ve Mauritus adalarında sığır, koyun, keçi, deve, at, antilop ve zürafa gibi birçok hayvana çeçe sinekleriyle taşınan ve nagana hastalığına neden olan, oluşturduğu hastalığın şiddeti konağın türüne göre değişen, belirli bölgelerde kimi sığır türleri için öldürücü olabilen Salivaria grubundan Trypanosoma türü.

Trypanosomatidae : Kinetoplastida’ ların bir ailesi, Herpetomonas.

Trypanosomatina : Zoomastigophorea sınıfında, Kinetoplastida takımında bulunan, konakların kan, lenf ve dokularında yaşayan, yaprak biçimli veya yuvarlak bir vücuda sahip, serbest veya dalgalı zar oluşturan tek bir kamçısı bulunan, nispeten küçük ve kompakt bir kinetoplasta sahip, kan kamçılılarını içeren paraziter protozoa alt takımı. Tripanosomatidler yaşam sikluslarında amastigot, şanomastigot, epimastigot, opistomastigot, promastigot, tripomastigot gibi birbirinden farklı evrelere sahiptirler. Bu alt takım içerisinde Blastocrithidia, Crithidia, Leishmania Herpetomonas, Leptomonas, Phytomonas ve Trypanosoma cinsleri bulunmaktadır.

Diğer dillerde Truver anlamı nedir?

Fransızca'da Truver nedir ? : trouvères, trouvère