Turfandalık nedir, Turfandalık ne demek

  • Turfanda meyve veya sebze yetiştirilen tarla

Turfandalık anlamı, kısaca tanımı:

Turfanda : Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze). Yeni, ilk kez ortaya çıkan.

Turfa : Az bulunur, eski, nadir. Değeri düşük, işe yaramaz. Acayip, tuhaf.

Meyve : Ürün, sonuç, kâr. Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.

Sebze : Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat.

Tarla : Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası. Deniz hayvanlarının çok olduğu yer.