Tutum nedir, Tutum ne demek

"Tutum" ile ilgili cümleler

 • "Dil bir bakış, görmede bir tutum, belli bir algılama biçimidir." - N. Uygur

Yerel Türkçe anlamı:

Bir avuçluk (ot, ekin ve benzeri şeyler).

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bireyin insanlar, olaylar ve cansız varlıklar karşısında takındığı davranış biçimi.

Hukuki terim anlamı:

1) iktisâd. 2) davranış.

Sosyoloji'deki anlamı:

Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçimde davranma yolunda toplumsal olarak kazanılmış eğilim ya da yönelim.

Diğer sözlük anlamları:

Hal, durum, vaziyet.

Bilimsel terim anlamı:

Para biriktirme, varlık sağlama.

Belirli birtakım kişi, nesne ve olaylara karşı sürekli olarak aynı biçimde davranmamıza neden olan öğrenilmiş bir eğilim.

Davranışları güdüleyen kalıplı ve kazanılmış eğilim ya da yatkınlık.

[Fr. économie] [es. t. iktisat]: Yazarın aşırılıktan sakınarak anlatımı gereğine göre düzenlemesi.

1.: Sanatçının yeteneklerine, özel görüş, anlayış ve eğilimlerine dayanan ve bunları yansıtan anlatış biçimi

İngilizce'de Tutum ne demek? Tutum ingilizcesi nedir?:

attitude, economy, saving

Osmanlıca Tutum ne demek? Tutum Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

 

iktisat

Tutum kısaca anlamı, tanımı:

Tutumlu : Aşırı harcamalardan kaçınan, idareli, muktesit.

Tutumluluk : Tutumlu olma durumu.

Tutumsuz : Aşırı harcamalar yapan, savurgan, müsrif.

Tutumsuzluk : Tutumsuz olma durumu, müsriflik, savurganlık.

Tavır : Durum, vaziyet, hâl. Bir olay, bir durum karşısında kişinin takındığı davranış. Kişiden beklenen davranış biçimi.

Para : Kazanç. Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.

Dikkat : "Dikkat ediniz!" anlamında kullanılan bir uyarma sözü. İlgi, özen. Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık.

Kullanma : Kullanmak işi, istimal.

İdare : İdare kandili veya lambası. Hoş görme, göz yumma. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Bir kurumun işlerini yürüten kurul. Yetinme. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam. Tutum. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü.

Tüketme : Tüketmek işi.

İktisat : Ekonomi. Tutum.

Yol : Gaye, uğur, maksat. Hile, tuzak. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik. Yolculuk. Kumaşta bulunan çizgi. Kez, defa. Genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi. Düğünde, oğlanevinin kızevine verdiği para, mal veya armağan. Gidiş çabukluğu, hız. Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik.

 

Tutum beklentisi : Bir görüşmede görüşmecinin, yanıtlayıcıda kavramsal bakımdan tutarlı ve bütünleşmiş bir tutum yapısının bulunduğu sayıltısıyla kapıldığı yanıt beklentisi.

Tutum çizelgesi : Tutumları ölçme amacıyla geliştirilmiş bir tür ölçü aracı.

Tutum durumu : Bir ülkenin tutum durumunu gerçekleştiren öğelerin tümü. Genel olarak ya da ulusal ve özel gerçekçi görüşler bakımından tecim ve yapım işlemleri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yapan olay ve durumların karşılaşması, birleşmesi.

Tutum genelliği : Bireyin durumlara ya da nesnelere karşı takındığı tutumun genişlik ya da kapsamı. (Yemeğe karşı olan tutum tatlıya karşı olandan daha geneldir.)

Tutum kalıbı : Belli bir konudaki tutumların aralarında değişik biçimlerde örgütlenmelerinden oluşmuş kavramsal örüntü.

Tutum ölçeği : Bir tutum boyutunu nicel olarak ölçmeye yarayan ve ölçüm boyutuna ilişkin ölçünlü tutum sınarlarından ya da anlatımlardan oluşmuş araç.

Tutum ölçeri : Bireylerin belli birtakım kurum, olay, inanç ve benzeri şeylere karşı olan tutumlarını ortaya çıkartmaya yarayan ölçme aracı.

Tutum sorusu : Yanıtlayıcının belli bir konudaki eğilim, yatkınlık, duyuş, düşünüş ya da beklentilerini açığa çıkarmaya çalışan soru.

Tutum sürekliliği : Bir tutumun ölçüm boyutu olarak iki uç arasında yer alan sınırsız sayıda konum ya da dizillerden oluşmuş bütünlüğü.

Tutum takımı : Demokrasi, tutuculuk gibi birden çok tutum ya da kanıdan oluşmuş ölçüm konusu.

Tutum ile ilgili Cümleler

 • Neden Tom'un tutumları bu kadar negatif?
 • Tutumlar değişiyor.
 • Tom'un tutumu aniden değişti.
 • Biz çok tutumluyuz.
 • Tutumundan gururluyum.
 • Tutumu çok hoş.
 • Patron, Tom'un iş bilir tutumunu seviyor.
 • Tutumunu beğenmediğim için sana saygı duymuyorum.
 • Senin tutumun hoşuma gitmiyor.
 • Tutumu kibar olmadığını gösteriyor.
 • Tom'un tutumu değişti.
 • Çok hoş bir tutumu var.
 • Tutumunu anlamıyorum.
 • Tutumunu beğeniyorum.

Diğer dillerde Tutum anlamı nedir?

İngilizce'de Tutum ne demek? : n. attitude, manner, behavior, behaviour [Brit.], carriage, demeanor, Providence, sparingness

n. tutu

Fransızca'da Tutum : économie [la], allure [la], manière [la], position [la]

Almanca'da Tutum : n. Benehmen, Gebaren, Manier, Tenor

Rusça'da Tutum : n. бережливость (F), позиция (F)