Tuzaklamak nedir, Tuzaklamak ne demek

  • Tuzak kurmak, tuzağa düşürmek

Tuzaklamak anlamı, kısaca tanımı:

Tuzak : Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzenek. Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo.

Kurmak : Belli bir işte beraber çalışacak kimseleri belirlemek. Yapmak, inşa etmek. Yaylı, zemberekli şeylerde yayı veya zembereği germek. Etkisi ve önemi geniş şeyler meydana getirmek, tesis etmek. Yapmak, oluşturmak. Ortaklık sağlamak. Bir kimseyi dedikodu veya telkinlerle başkasına karşı öfkelendirmek. Gereken şartları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak. Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek. Bir araya getirmek, toplamak. Düşünmek. Aklına koymak. Sağlamak, oluşturmak. Hazırlamak. Zihinde büyütmek.

Düşürmek : Zayıf bırakmak, gücünü azaltmak. Uğratmak. Düşmesine yol açmak, düşmesine sebep olmak. Vücuttan yavru, çocuk, taş, solucan vb. atmak. Görevi bıraktırmak. Azaltmak. Değerini, fiyatını indirmek. Değerli bir şeyi ucuz veya kolay elde etmek.