Tuzaklanmak nedir, Tuzaklanmak ne demek

  • Tuzak durumuna getirilmek.
  • Tuzak kurulmak

"Tuzaklanmak" ile ilgili cümleler

  • "Tuzaklanmış mayın."

Tuzaklanmak anlamı, tanımı:

Tuzak : Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo. Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzenek.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Getirilmek : Gelmesi sağlanmak.

Kurulmak : Rahatça oturmak, yerleşmek. Övünür biçimde davranışlarda bulunmak, kasılmak. Kurma işine konu olmak veya kurma işi yapılmak.