Uğur olsun nedir, Uğur olsun ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Ne olursa olsun, umurumda değil!.

Teknik terim anlamı:

Uğurlar olsun.

Uğur olsun tanımı, anlamı

Uğur : Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı. Hedef, amaç, erek, gaye, yol. İyi nitelik, meymenet, kadem. Talih, şans. Ön veya yan. Bu nitelikte olduğuna inanılan şey

Uğurlar olsun : Bir yolcuya söylenen iyi dilek. Başkasınca yapılan eylemin hiç umurunda olmadığını anlatmak için kullanılan deyim.

Uğurlar : Bartın şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kilis şehrinde, Elbeyli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime.

Ne ol : O değil.

Umur : Aldırış etme, önem verme. İşler.

Olur : Olabilir. Erzurum iline bağlı ilçelerden biri. Onay, tasdik, yapabilme izni. “Evet” anlamında kullanılan bir kabul sözü.

Ne : Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma veya abartı bildiren bir söz. Her şey. "Sana ne, bana ne" gibi sorularda "ne ilgisi var" anlamına gelen bir söz. Neon elementinin simgesi. Nasıl. Neden. Soru biçiminde şaşma bildiren ünlem. Hangi şey. Birçok şey.

Diğer dillerde Uğur heykeli anlamı nedir?

İngilizce'de Uğur heykeli ne demek ? : fetich