Uğursuz nedir, Uğursuz ne demek

Uğursuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kendinde uğursuzluk bulunan, yomsuz, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meşum, şom

"Uğursuz" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Çöküyor dört tarafa uğursuz bir karanlık / Elde kalan, çökmeyen bir şey var: Kahramanlık" - F. N. Çamlıbel

Uğursuz anlamı, kısaca tanımı:

Uğur : Ön veya yan. Bu nitelikte olduğuna inanılan şey. Talih, şans. İyi nitelik, meymenet, kadem. Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı. Hedef, amaç, erek, gaye, yol.

Uğursuzluk : Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet, şomluk.

Yıl uğursuzun : Arsız, yüzsüz kimselerin el üstünde tutulduğu zamanı anlatan bir söz.

Yomsuz : Uğursuz.

Kadersiz : Kötü talihi olan. Uğursuz.

Meymenetsiz : Uğursuz.

Menhus : Uğursuz.

Musibet : Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey. Uğursuz.

Meşum : Uğursuz.

Uğursuz kadın : Cinsel çekiciliği olan, fakat hiçbir değer duygusu, acıması olmayan, kendisine tutulan erkeklerin yok olmasına yol açan kadın. Bu çeşit kadınları canlandıran yıldız. Cselinçekiciliği olan, ama hayranlarını mahveden kadın tipi.

 

Uğursuz seki : At ve kısrağın dört ayağında birden var olan aklık.

Uğursuz ile ilgili Cümleler

  • Onu yalnız bırak, seni uğursuz piç!
  • Kara kedi uğursuzluk getirir.
  • Uğursuz bir sessizlik vardı.
  • Japonya'da, 4 uğursuz bir sayıdır.
  • Bazı hainler diğerlerinden daha uğursuzdurlar.
  • Ali Mary'ye uğursuz bir bakış attı.
  • "4" Japonya'da uğursuz bir sayıdır.
  • O uğursuz görünüyor.

Diğer dillerde Uğursuz anlamı nedir?

İngilizce'de Uğursuz ne demek? : adj. inauspicious, ill-omened, unlucky, accursed, evil, black, bloody, accurst, baleful, daemonic [Brit.], daemonical [Brit.], demonic, dire, fateful, ill fated, ominous, portentous, sinister, untoward

Fransızca'da Uğursuz : néfaste, malheureux/euse, fatal/e, funeste, maléfique, malin/igne, pied plat, sinistre

Almanca'da Uğursuz : adj. fatal, unselig

Rusça'da Uğursuz : adj. несчастный, злополучный, зловещий, горемычный