Ulamak nedir, Ulamak ne demek

  • Eklemek, katmak, ilave etmek

Yerel Türkçe anlamı:

Ulumak.

Balta, keser gibi gereçlerin bozulan ağızlarını kızdırarak düzeltmek, onarmak.

İri, aralıklı dikmek

Eriştirmek.

Aşı yapmak (ağaç için).

Uzamak.

Halı tellerini birbirine düğümsüz bağlamak.

Lehimlemek.

Balta, keser ağzını düzeltmek, onarmak.

Diğer sözlük anlamları:

Eklemek, katmak, ulaştırmak.

Ulamak anlamı, kısaca tanımı:

Ulama : Konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bir hece oluşturacak biçimde bağlanarak söylenmesi, bağlama: Ayırt etmek, tertip etmek, art arda gibi. Ulanmış. Ulanan parça, ek, katkı, ilave. Ulamak işi.

Ulam : Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri, nicelik, nitelik, bağıntı, makule, kategori. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, kategori.

Eklemek : Bir şeyi ekle tamamlamak, ulamak, ilave etmek. Bir şeyi ek olarak kullanmak.

Katmak : Bir şeyin içine, üstüne veya yanına, niteliğini değiştirmek veya niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak. Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak. Bir araya getirmek. Birlikte göndermek.

 

İlave : Ek. Arttırma, büyütme, abartma. Eklenmiş parça. Ekleme, ulama.

Etmek : Demek, söylemek. Eşit değer kazanmak. Herhangi bir değerde olmak. Bulmak, erişmek. Birini bir şeyden yoksun bırakmak. Kötülükte bulunmak. Bir işi yapmak. Küçük veya büyük abdestini yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.

Diğer dillerde Ulamak anlamı nedir?

İngilizce'de Ulamak ne demek? : v. link

Almanca'da Ulamak : ansetzen, anhängen

Rusça'da Ulamak : v. добавлять, вписывать, вписать