Umma nedir, Umma ne demek

 • Ummak işi

"Umma" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Kız kardeşinden imdat ummanın faydasızlığını görünce şu cevabı verdi." - P. Safa

Yerel Türkçe anlamı:

İmrendiği yemeği, nesneyi elde edememekten kimi organlarda şişme ile oluşan bir çeşit hastalık.

Özenme, bundan dolayı duyulan üzüntü.

İmrenme, özenme.

Özenilen şeyin ele geçmemesinden dolayı lohusada meme, erkekte üreme organında olan şişlik, acı.

Erkekte cinsel güç yokluğu: Efendim, ben ummaya karmışım.

Diğer sözlük anlamları:

Umduğu eline geçmeyen kimsenin uğradığı hastalık.

Umma anlamı, tanımı:

Ummadığın taş baş yarar : "küçük veya önemsiz şeyler de çoğu kez büyük etkiler yapabilir" anlamında kullanılan bir söz. "elinden bir şey gelmez sanılan kişi kendisinden beklenilmeyen önemli işler yapabilir" anlamında kullanılan bir söz.

Ummak : Sanmak, tahmin etmek. Bir şeyin olmasını istemek, beklemek.

Umman : Okyanus.

İmdat ummak : Yardım beklemek.

Medet ummak : Birinden veya bir şeyden yardım beklemek.

Ölü gözünden yaş ummak : Hiç olmayacak yerden, mümkün olmayan durumda yardım veya destek beklemek.

Uçan kuştan medet ummak : Çok sıkıntıda kalıp en ufak bir yardımın herhangi bir yerden gelmesini beklemek, sıkıntılı bir durumdan kurtulmak için her türlü çareye başvurmak.

 

Umma olmak : Özenilen şeyin elde edilememe sinden dolayı, lohusada meme; erkek ve erkek çocukta, üreme organı şişmek.

Ummaca : Özenilen şeyin ele geçmemesinden dolayı lohusada meme, erkekte üreme organında olan şişlik, acı bk. umma- Düş kırıklığı. İmrendiği yemeği, nesneyi elde edememekten kimi organlarda şişme ile oluşan bir çeşit hastalık.

Ummacı : Korku verici yaratık, hayalet.

Ummacı olmak : İmrenmek, özenmek

Ummadık : Yaptığı iş ve davranış kendisinden beklenmeyen (şey, kişi için): Ummadık taş baş yarar.

Ummağ : Özenilen şeyin ele geçmemesinden dolayı lohusada meme, erkekte üreme organında olan şişlik, acı bk. umma- Düş kırıklığı.

Ummah olmak : Özendiği bir şeyi elde edememekten hasta olmak.

Ummaya uğramak : Düş kırıklığına uğramak.

Ummaya varmah : İstemeye gelmek, isteyici olmak.

Ummazcadan : Habersizce.

Umma ile ilgili Cümleler

 • Bir şey kesin; ummadık taş, baş yarabilir.
 • Ummadığın taş sadece baş değil bovling kukalarını da yıkar, canım.
 • Ummadığınız taş başınızı yardı mı?
 • Onu böyle bir yerde görmeyi hiç ummazdım.
 • Ummayalım.
 • Ne ummam gerektiğini bilmek istiyorum.
 • Seni bu tarz bir yerde görmeyi ummazdım.
 • Seni burada görmeyi ummadım.
 • Tom'un bizimle kampa gitmeyi isteyeceğini hiç ummamıştım.
 • Ali Mary'nin onun köpeğiyle ilgilenmeyi kabul edeceğini hiç ummadı.
 • Umma musibetten her zaman daha kötüdür.

Diğer dillerde Umma anlamı nedir?

İngilizce'de Umma ne demek? : n. entire community of Muslims bound together by religion, totality of all Muslims

n. hoping, expectation, anticipation, contemplation

Fransızca'da Umma : attente [la]

Almanca'da Umma : n. Erwartung