Umut kapısı nedir, Umut kapısı ne demek

Umut kapısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • İstenilen, arzu edilen bir şeyin gerçekleşmesi beklentisiyle özlenen durum, ümit kapısı

Umut kapısı anlamı, kısaca tanımı:

Umut : Ummaktan doğan duygu, ümit. Bu duyguyu veren kimse veya şey, ümit. Olması beklenilen veya olacağı düşünülen şey, ümit.

Kapı : Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Devlet dairesi. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Ev gezmesi için gidilen yer. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Gidere yol açan gereksinim. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı.

Arzu : İstek, dilek. Heves.

Gerçekleşme : Gerçekleşmek işi, tahakkuk.

Beklenti : Gerçekleşmesi beklenen şey. Bireyin belli şart ve durumların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Ümit : Umut.