Uncircumspect türkçesi Uncircumspect nedir

Uncircumspect ingilizcede ne demek, Uncircumspect nerede nasıl kullanılır?

Uncircumspectly : Tedbirsiz bir şekilde. Uygun dikkat ve tedbirden yoksun. Dikkatsiz bir şekilde. İhtiyatsız bir tarzda.

Uncircumstantial : Duruma bağlı olmayan. Şans eseri meydana gelmeyen. Tesadüfi olmayan.

İngilizce Uncircumspect Türkçe anlamı, Uncircumspect eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Uncircumspect ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unprovided : Yoksun. Mahrum. Hazırlıksız.

Slipshod : İhmalci. Dağınık. Düzensiz. Baştan savma. Yarımyamalak. İhmalkar. Yarım yamalak. Şapşal. Özensiz. Şişirme.

Rash : İsilik. Döküntü. Kızarıklık. Aceleci. Atılgan. Kurdeşen. Gözükara. Gözüpek.

Improvident : Müsrif. Sağgörüsüz. Savurgan. Tutumsuz. Basiretsiz. Tedbirsizce.

Unawaked : Uyuyan.

Freewheeling : Düşüncesiz. Vurdumduymaz. Kayıtsız. Pervasız. Kaygısız. Tasasız. Serbest. Serbest gidiş.

Incurious : Meraksız. İlgisiz. Kaygısız. Kayıtsız.

Injudicious : Mantıksız. Düşüncesiz. Akılsız. Yersiz. Aklını kullanmayan. Akılsızca.

Inattentive : Dikkat etmeyen. Önemsemez. Bakar kör. İhmalci. İtinasız. Özensiz. Özen göstermeyen. İhmalkar. Dalgın.

 

Inconsiderate : Münasebetsiz. Düşüncesiz. Nezaketsiz. Anlayışsız. Bencil. Başkalarını düşünmez. İzansız. Saygısız.

Uncircumspect synonyms : unawake, prudent, unadvised, unenterprising, laxest, heedless, lax, imprecise, reckless, incautious, heedlessly, unguarded, listless, inadvertent, ill advised, remiss, careless, unprepared, tackless, imprudent, laxer, unjudicious, unwary, discreet, insouciant, feckless, ill judged, inobservant.

Uncircumspect zıt anlamlı kelimeler, Uncircumspect kelime anlamı

Imprudent : Düşüncesiz. Basiretsiz. Mantıksız. Akılsız. Tedbirsiz. İhtiyatsız.