Unclarity türkçesi Unclarity nedir

Unclarity ingilizcede ne demek, Unclarity nerede nasıl kullanılır?

Unclarified : Açıklığa kavuşturulmamış. Açıklanmamış. Çözülmemiş. Ortaya çıkarılmamış. Aydınlatılmamış.

Unclad : Elbisesiz. Çıplak. Giyinmemiş. Kılıfsız.

Unclaimed : Talep edilmemiş. Sahibi çıkmamış. İsteyen olmamış. İstenmemiş. Sahipsiz.

Unclaimed good : Sahipsiz mal.

Unclamped : Mengenesini açmak. Kelepçesini açmak. Kıskacını açmak.

Unclasped : Bırakmak (el). Açmak (tokayı). Açmak (toka). Bırakmak (sıkılan eli).

Unclasp : Açmak (tokayı). Açmak (toka). Bırakmak (sıkılan eli). Bırakmak (el).

Unclamps : Kıskacını açmak. Kelepçesini açmak. Mengenesini açmak.

Unclasps : Bırakmak (sıkılan eli). Açmak (toka). Açmak (tokayı). Bırakmak (el).

Unclashing : Tutarsız olmayan. Karşı olmayan. Çelişkili olmayan. Zıt olmayan.

İngilizce Unclarity Türkçe anlamı, Unclarity eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unclarity ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cloudiness : Kapalılık. Anlaşılmazlık. Bulutla kaplı olma vasfı. Bulutluluk. Bulutlu olma. Karanlık. Herhangi bir zamanda, gökyüzünün ne ölçüde bulutlarla örtülü olduğunu belirleyen ve 0-8 arasında değişen değer.

 

Translucency : Yarısaydamlık. Kısmi saydamlık. Yansaydamlık. Yarı saydamlık. Yarı şeffaflık.

Transparentness : Şeffaflık.

Filminess : İnce bir tabaka ile kaplı olma niteliği. Loşluk. İnce bir tabaka ile kaplı olma özelliği. Zar ile kaplı olma durumu. Şeffaflık. Donukluk. Pusluluk.

Vagueness : Anlaşılmazlık. Müphemiyet. Bir ölçme aracındaki soru ya da sınarlarda kullanılan bir kavram ya da anlatımın açık seçik bir anlamdan, kolay kavranır bir içerikten yoksun oluşu. Müphemlik.

Clearness : Açıklık. Aydınlık. Duruluk. Vuzuh. Anlaşılırlık. Netlik. Şeffaflık. Seçiklik. Berraklık.

Focus : Bilgisayar, fizik, uzay, sinema, televizyon, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Odak noktası. Seçikleştirmek amacıyla görüntüyü odak noktasına düşürmek için alıcı merceğinde yapılan düzeltme. Fokus. Merkez. Odağı ayarlamak. Odak. Deprem ocağı. Yakınsayan ışınların kesişme noktası (gerçek odak), ya da ıraksayan ışınların kaynaklanır göründüğü nokta (sanal odak). Odaklama eylemi.

Obscureness : Pusluluk. Kapalılık. Meçhullük. Karanlık. Ayırt edilememe. Fark edilir olmama.

Lucidity : Parlak olma özelliği. Açıklık. Vuzuh. Kolay anlaşılabilirlik. Berraklık. Sarahat. Açık seçiklik. Sağduyu.

Feculence : Çamur. Posa. Tortu. Pislik.

Unclarity synonyms : uncloudedness, clearcutness, lucidness, indistinctness, darkness, preciseness, translucence, monosemy, ambiguities, drabness, plainness, perspicuity, doubtfulness, amphiboly, transparency, equivocacy, comprehensibility, ambiguousness, understandability, equivocacies, visibility, dimness, distinctness, indefiniteness, ambiguity, ambivalence, unequivocalness, amphibiousness, muddiness, crabbedness, semitransparency, amphibology, limpidity.

 

Unclarity zıt anlamlı kelimeler, Unclarity kelime anlamı

Unclear : Karışık. Belirsiz. Zor anlaşılır. Açık olmayan. Bulanık.

Incomprehensibility : Anlaşılmazlık. Anlam bozukluğu. İfade bozukluğu. Akıl ermezlik. Anlatım bozukluğu. Kavram karmaşası.

Obscurity : Karanlık. Meçhullük. Bilinmezlik. Çapraşıklık. Belirsizlik. Gizlilik. Az tanınmışlık. Loşluk. Anlaşılmazlık.

Unclarity antonyms : inexplicitness, clear, polysemy, ambiguity, equivocalness, unclearness, opacity, softness, indistinctness, opaque.