Uncodified türkçesi Uncodified nedir

  • Yazılı olmayan.
  • Kodlanmamış.

İngilizce Uncodified Türkçe anlamı, Uncodified eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Uncodified ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unqualified : Ehliyetsiz. Şartsız. Koşulsuz. Yetersiz. Mutlak. Belirtisiz. Sınırsız. Vasıfsız. Diplomasız. Gerekli niteliklere sahip olmayan (kimse).

Statute : Kanun. Kural. Bir süreç ya da işleyişi yöneten kurallar bütünü. Tüzük. Statü. Anatüzük. Nizamname. Nizam. İzlenek.

Codeless : Kodsuz. Şifresiz.

Nuncupatory : Sözlü. Şifahi.

Written : Yazıya dökülmüş. Tahriri. Yazılmış. Yazılı.

Unadapted : Uygun olmayan. Uyumsuz.

Nuncupative : Sözlü. Şifahi.

Parol : Sözlü. Şifahi.

Unwritten : Sözlü. Kitaba geçmemiş. Yazılmamış. Geleneksel. Yazısız.

Unrestricted : Kısıtlamasız. Sınırlanmamış. Kısıtsız. Tahdit edilmemiş. Kısıtlanmamış. Sınırsız. Serbest. Sınırlamasız. Aşırı.

Uncodified synonyms : uncoded.

Uncodified zıt anlamlı kelimeler, Uncodified kelime anlamı

Unwritten : Kitaba geçmemiş. Geleneksel. Yazılmamış. Sözlü. Yazılı olmayan. Yazısız.

Qualified : Ehil. Yetkili. Vasıflı. Yeterli. Sınırlı. Uzman. Kaliteli. Nitelendirilmiş. Şartlı. Kalifiye.

Modified : Değişmiş. Değişikliğe uğramış. Değişimli. Tamlamak. Tadil edilmiş veya değiştirilmiş. Değişmek. Tadil edilmiş. Hafifletmek. Değişiklik yapmak. Değiştirmek.