Uncompelling türkçesi Uncompelling nedir

  • Güçlü bir etki olmaksızın.
  • Etkili olmayan.
  • Nazik olmayan.
  • Yardımsever olmayan.
  • Zorlayan.
  • Tesirli olmayan.

Uncompelling ingilizcede ne demek, Uncompelling nerede nasıl kullanılır?

Uncompelled : Zorlanmayan. Mecbur edilmeyen. Mecbur etmeyen. Zorlamayan.

İngilizce Uncompelling Türkçe anlamı, Uncompelling eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Uncompelling ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Indelicate : İncitici. Terbiyesiz. Uygunsuz. Nezaketsiz. Kalas gibi. İnceliksiz. Uygun olmayan. Kaba.

Oppressing : Yormak. Kasıp kavurmak. Sıkıştırmak. Bastıran. İç karartıcı. İçini daraltmak. Eziyet etmek. Baskı yapan. Sıkıntı vermek.

Persuasive : Güçlü. İnandırıcı. Kandırıcı. İkna edici.

Inflicter : Dayatan (başka bir kimseye hoş olmayan bir şey). Mecbur kılan.

Effectless : Etkin olmayan. Etkisiz.

Uncaring : İlgisiz. Şefkat göstermeyen. Sevmeyen. Kayıtsız. Umursamaz. Aldırışsız. Duygusuz. Önemsemeyen.

Unchristian : Hristiyan olmayan. Merhametsiz. Hristiyanlığa aykırı. Acımasız. Kaba. Hristiyana yakışmaz. Uygunsuz.

Noncivilized : Uygarlaşmamış olan. Medeni olmayan. Uygarlaşmamış. Yobaz. Yabani. Evcilleşmemiş (ayrıca noncivilised).

Ungracious : Tatsız. Hoş olmayan. Terbiyesiz. Nahoş. Sevimsiz. Nezaketsiz. İnceliksiz. Kaba.

 

Powerful : Kudretli. Çok miktarda. Keskin. Muhteşem. Güçlü. Erkli. Ensesi kalın. Kuvvet. Yetkili. Etkili.

Uncompelling synonyms : ungenteel, in bad form, causers, forcing, compelling, noncivilised, assertive, coercive, causer, ineffectual, inflictor.

Uncompelling zıt anlamlı kelimeler, Uncompelling kelime anlamı

Powerless : Nüfuzsuz. Kuvvetsiz. Aciz. Kudretsiz. Yetersiz. Elinden bir şey gelmez. Zayıf. Çaresiz. Beceriksiz.

Dissuasive : Caydıran. Caydırıcı. Vazgeçirici.