Uncontainable türkçesi Uncontainable nedir

  • İçerilemez.
  • Gizlenemez.
  • Kontrol edilemez.
  • Çok kuvvetli (his).

İngilizce Uncontainable Türkçe anlamı, Uncontainable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Uncontainable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Untouchable : Parya (hind.). Dokunulması yasak. Dokunulmaz. Ulaşılamaz. Erişilmez.

Unrestrainable : Zapt edilemez. Dizginlenemez. Engellenemez. Zapt edilemeyen. Kontrol altında tutulamayan. Dizginlenemeyen. Engellenemeyen.

Unprocurable : Elde edilemez. Bulunmaz.

Undisciplinable : Disipline edilemez.

Ungovernable : Zaptolunamaz. Önüne geçilemez. Asi. Frenlenemez. Zapt edilemez. Zaptolunamayan. Yönetilemez. Zaptedilemez. Başa çıkılmaz.

Unavailable : Kullanılamıyor. Elde edilemez. Mevcut değil. Var olmayan. Kullanılamaz. Mevcut olmayan. Müsait değil. Ulaşımı zor. Yok.

Unregulable : Düzenlenemez. Yönetilemez.

Inaccessible : Yaklaşılamaz. Ulaşılamaz. Yanına varılmaz. Erişilemez. Ulaşılmaz. Erişilmez.

Unwieldly : Tutması kolay olmayan. Hantal. Beceriksiz. Büyük ve ağrı. Kontrolsüz. Beceriksizce. Cüsseli. Gövdeli. Acemi.

Noncontrollable : Kontrol edilemeyen. Kontrol dışı. Düzenlenemeyen. İdare edilemeyen. Zapt edilemeyen.

Uncontainable synonyms : uncontrollability, inconcealable, unmanageable, beyond control, uncontrollable, out of control, unconcealable, incontrollable.

Uncontainable zıt anlamlı kelimeler, Uncontainable kelime anlamı

Available : Kullanılabilir. Elde edilebilir. İşe yarar. Bulunabilir. Geçerli. Elde. Kullanışlı. Meşgul değil. Müsait. Boşta.