Uncorrigible türkçesi Uncorrigible nedir

  • Düzeltilemez.

İngilizce Uncorrigible Türkçe anlamı, Uncorrigible eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Uncorrigible ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unrecoverable : Tazmin edilemez. Onulmaz. Kurtarılamaz. Telafisi zor. Karşılanamaz. Tahsil edilemez. Geri alınamaz. Telafi edilemez. İyileştirilemez.

Irreclaimable : İslah edilemez. Islah olmaz. Islah olunamaz. Geri istenemez.

Unfixable : Tamir edilemez. Onarılamaz.

Unregenerate : Ahlaksız. Tövbekar olmamış. Günahkar. Islah olmamış. Düzelmemiş (ahlak). Tövbe etmeyen.

Unamendable : Değiştirilemez. İyileştirilemez. Değişmez.

Uncontrollable : Ele avuca sığmaz. Önlenemez. Yönetilemeyen. Zapt edilemez. Kontrol edilemez. Kontrol dışı. İdare edilemez. Zaptedilemeyen. Frenlenemeyen. Dizginlenemez.

Unrepairable : Tamir edilemez. Telafisi imkansız. Onarılamaz. Islah edilemez veya sağaltılamaz.

Irrecoverable : Telafi edilemez.

Redeemable : İhbarlı. Ödemeli. Amorti edilebilir. Ödenebilir. Telafi edilir. Bağışlanabilir. Paraya çevrilebilir. Affedilebilir. İtfa olanağı bulunan. Ödenip kurtarılır.

Unmanageable : Zaptolunamaz. İdaresi güç. Zapt edilemez. Zaptedilemez. İdare edilemez. Harın. Ele avuca sığmaz. Kontrol edilemez. Yönetimi güç. Yaramaz.

 

Uncorrigible synonyms : reformable, correctable, unemendable, disobedient, unreformable, irremediable, amendable, improvable, unimprovable, irredeemable, irreparable, noncompensable, incorrigible, uncorrectable.

Uncorrigible zıt anlamlı kelimeler, Uncorrigible kelime anlamı

Incorrigible : Islah olmaz. Adam olmaz. Yola getirilemez. Akıllanmaz. Düzeltilemez. Düzelmez (kimse). Düzelmez. Dam olmaz. İflah olmaz. Yola gelmez.

Corrigible : Düzeltilebilir. Giderilebilir. Doğru ayarlanabilir. Düzeltilebilen. Düzeltilir.

Obedient : Uysal. Yumuşak başlı. Söz dinler. Ram. Sadık. İtaatkar. Söz dinleyen. İtaatli.

Uncorrigible ingilizce tanımı, definition of Uncorrigible

Uncorrigible kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Not capable of correction. Incorrigible.