Uneducated türkçesi Uneducated nedir

Uneducated ile ilgili cümleler

English: His father was a wealthy, uneducated farmer who died three months before Newton was born.
Turkish: Onun babası Newton doğmadan üç ay önce ölen varlıklı ve eğitimsiz bir çiftçiydi.

Uneducated ingilizcede ne demek, Uneducated nerede nasıl kullanılır?

Uneducable : Eğitilmez. Eğitilemez. Öğretilemez.

İngilizce Uneducated Türkçe anlamı, Uneducated eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Uneducated ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Coarser : Daha kaba. İri tane. Bayağı. Kaba. Kalitesiz. Yontulmamış. Kaba saba. İri taneli. Adi.

Churlish : Pinti. Aksi. Nobran. Huysuz. Cimri. Ters. Kaba. Vahşi.

Lowbrow : Hiç entelektüel olmayanlara hitap eden. Odun. Hiç entelektüel olmayan kimse. Hkr.sanattan anlamaz. Kültürsüz kimse. Kıro. Hiç entelektüel olmayan birine uygun.

Philistine : Filistinli. Filistin kabilesinden kimse. Filistin. Kültürsüz kimse. Cahil ve zevksiz.

Illiterate : Okuma yazma bilmeyen. Bilgisiz. Kara cahil. Abecesiz. Deneyimsiz. Okur yazar olmayan. Okur yazar değil. Ümmi. Yanlışlarla dolu.

Redneck : Köylü. Beyaz taşralı. Taşralı. Cahil tip. Amele. Taşralı beyaz. Kıro.

 

Lowbrows : Kültürsüz kimse. Hiç entelektüel olmayan kimse. Kıro. Odun. Hiç entelektüel olmayanlara hitap eden. Hiç entelektüel olmayan birine uygun.

Blackguardly : Ağzı bozuk.

Bad : Sahte. Sert. Aynasız. Batak. Kem. Yetersiz çelgi. Kötü. Fena. Yıkım. Kokuşmuş.

Unscholarly : Bilgisiz.

Uneducated synonyms : unlettered, untrained, untutored, unstudied, illiterates, untaught, fanatical, carlot, uncivilised, zealot, artless, bigot, illiberal, coarse, zealots, nescients, unread, noncivilised, jumped up, abrupt, hottentot, broadest, bookless, uncultured, educationally deprived, unenlightened, bawdies, noncivilized, rude, barbarious, puritan, innumerate, uninformed.

Uneducated zıt anlamlı kelimeler, Uneducated kelime anlamı

Educated : Yetişmiş. Eğitimli. Okumuş. Aydın. Mürekkep yalamış. Tahsilli. Öğrenim görmüş. Öğrenimli.

Literate : Bilgili. Okuryazar. İyi eğitim görmüş. Kültürlü. Aydın. Edebi. Okumuş. Eğitimli. Okur yazar. Yazınsal.

Informed : Haberli. Aydın. Muttali. Bilgi alan. Tahsilli. Bilinçli. Haberi olan. Bilgilendirilmiş. Haberdar. Bilgili.

Uneducated antonyms : civilized, enlightened, numerate.