Unenlisted türkçesi Unenlisted nedir

  • İmzalanmamış.
  • Kaydedilmemiş.
  • Askere alınmamış.

Unenlisted ingilizcede ne demek, Unenlisted nerede nasıl kullanılır?

Unenlightened : Aydınlanmamış (olan). Aydın olmayan. Yobaz. Batıl inançlı. Okumamış. Eğitimsiz. Kültürsüz. Cahil. Önyargılı. Bilgisiz.

Unenlightening : Aydınlatmayan. Açıklığa kavuşturma eğiliminde olmayan. Bilgilendirmeyen. Aydınlatıcı olmayan. Bilgilendirici olmayan.

İngilizce Unenlisted Türkçe anlamı, Unenlisted eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unenlisted ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unreported : Bildirilmemiş. Haberdar edilmemiş. Rapor edilmemiş.

Unregistered : Kayıtsız. Taahhütsüz. Tescil edilmemiş. Kayda geçmemiş.

Nonregistered : Lisanslı olmayan. Tescilsiz. Kayıtsız.

Ex directory : Rehberde geçmeyen. Rehberde olmayan.

Unrecorded : Boş (kaset). Kayıtsız. Geçirilmemiş. Yazılmamış. Kayıt dışı. Banda alınmamış.

Signatureless : İmzasız.

Unenlisted synonyms : otc, over the counter, unsaved.

Unenlisted zıt anlamlı kelimeler, Unenlisted kelime anlamı

Listed : Kaydedilmiş. Borsada kote olan. Kayıtlı. Liste halinde gösterilmiş. Listelenmiş. Listede yer alan. Kote edilmiş.

Registered : Kayıtlı. Tescilli. Taahhütlü. Patentli. İsme yazılı. Kaydedilmiş. Müseccel. Taahhütlü (mektup). Yazılı. Alındılı.