Unhabitable türkçesi Unhabitable nedir

  • Yaşanamaz.
  • İkamet etmeye değecek kadar değerli değil.
  • Oturulamaz.

İngilizce Unhabitable Türkçe anlamı, Unhabitable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unhabitable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unlivable : Yaşanmaz. Oturulmaz. Dayanılmaz. Katlanılmaz.

Unliveable : Yaşanmaz.

Liveable : Yaşanılabilir. Bkz.livable. Katlanılır. Yaşamaya değer. Yaşamaya elverişli. Yaşanabilir. Birlikte yaşanılması mümkün. Yaşanılası. Oturulabilir. Yaşanır.

Inhabitable : İçinde oturulur. Oturulabilir. Yaşanabilir. İçinde oturulabilir. Oturmaya elverişli.

Livable : Çekilir. Yaşamaya müsait. Yaşanılası. Uygun. Yaşanılır. Oturulabilir. Yaşamaya elverişli. Yaşanılabilir. İçinde yaşamaya uygun. Yaşamaya değer.

Unhabitable zıt anlamlı kelimeler, Unhabitable kelime anlamı

Unlivable : Dayanılmaz. Yaşanmaz. Oturulmaz. Katlanılmaz.

Livable : Oturulabilir. Yaşamaya müsait. İçinde yaşamaya uygun. Çekilir. Yaşanabilir. Yaşamaya değer. Yaşanılabilir. Yaşamaya elverişli. Uygun. Yaşanılası.