Unhallowed türkçesi Unhallowed nedir

İngilizce Unhallowed Türkçe anlamı, Unhallowed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unhallowed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unholiest : Dine aykırı. Fena. Kötücül.

Unbaptized : Vaftiz edilmemiş.

Holiness : Kadesetli. Oynama. Saadetli. Kutsallık. Mukaddeslik. Kutluluk. Kutsiyet.

Fiendish : Çok zeki. Şeytanca. Canavarca. Zalim. Haşin. Gaddar. Acımasız.

Unsanctified : Kutsallaştırılmamış.

Baneful : Muzır. Yıkıcı. Öldürücü. Zararlı. Zehirli.

Black hearted : Kötü huylu. Kötücül. Ahlaksız. Kötü kalpli. Fena.

Adverse : Ters. Aksi. Muhalefet. Muhalif. Karşı. Aleyhte. Menfaatine aykırı. Olumsuz. Karşıt. Elverişsiz.

Beastliest : Sevilmeyen. İstenilmeyen. Sevimsiz. Kaba. Çirkin. Berbat. Hayvanca. Hayvan gibi. Beğenilmeyen.

Infernal : Cehennem. Berbat. Rahatsız edici. Şeytanca. Cehennemlik. İğrenç. Cehenneme ait. Cehennemi. Sinir bozucu.

Unhallowed synonyms : unholy, sanctity, black, devilish, awful, hellish, unconsecrated, demoniacs, noncelestial, demonic, bads, sanctitude, amiss, profane, beastlier, unbaptised, awfuller, demoniac, diabolical, badly, blackhearted, impish, unsolemn, bad, blacker, beastly, bad lot, unholier, blackest, demonical, unsacred, daimonic, diabolic.

 

Unhallowed zıt anlamlı kelimeler, Unhallowed kelime anlamı

Unholiness : Kutsal olmama durumu. Dünya işleri ile uğraşma. Laiklik.

Holy : Tapılası. Mübarek. Kudsi. Mukaddes. Tanrı'ya ait. Tanrısal. Tanrı'nın görevlendirdiği. Kutsi. Kutsal yer. Kutsal.

Unhallowed ingilizce tanımı, definition of Unhallowed

Unhallowed kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Impious. Unholy. Not consecrated. Hence, profane. Wicked.