Unhonest türkçesi Unhonest nedir

  • Dürüst olmayan.

Unhonest ingilizcede ne demek, Unhonest nerede nasıl kullanılır?

Unhonored : Ödenmemiş (çek). Şereflendirilmemiş.

Unhonoured : Şereflendirilmemiş. Ödenmemiş (çek).

Unholier : Kutsal olmayan. Fena. Dine aykırı. Kötücül.

Unholiest : Fena. Kutsal olmayan. Kötücül. Dine aykırı.

Unholily : Kutsal olmayan bir şekilde.

Unhooks : Çengelini çıkarmak. Kancasını çıkarmak. Kancadan kurtarmak. Kancadan çıkarmak. Kancadan kurtulmak. Çengelden çıkarmak. Çengelden çıkmak.

Unhooked : Çengelden çıkmak. Kancasını çıkarmak. Kancadan kurtarmak. Kancadan çıkarmak. Çengelden çıkarmak. Çengelini çıkarmak. Kancadan kurtulmak.

Unhoped : Beklenmedik. Umulmadık.

Unhomogenized : Uyum içinde birleşmemiş (ayrıca unhomogenised). Homojenize edilmemiş.

Unhooking : Kancasını çıkarmak. Çengelden çıkmak. Kancadan kurtulmak. Çengelini çıkarmak. Kancadan çıkarmak. Çengelden çıkarmak. Kancadan kurtarmak.

İngilizce Unhonest Türkçe anlamı, Unhonest eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unhonest ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

True : Düzeltmek. Sadık kalarak. Doğrultmak. Hakiki. Samimi. Som. Katışıksız. Gerçek. İçten. Düzgün.

Truthless : Gerçek dışı. Yalancı. Aldatıcı.

 

Reliable : Mutemet. Saygın. Sağlıklı. Emin. Ağzı sıkı veya ketum. Emniyetli. İnanılır. İtimat edilir. Güven telkin eden. Ağzı kenetli.

Artless : Kaba. Beceriksizce yapılmış. Hünersiz. İçten. Sanatsız. Yapaylıktan uzak. Kültürsüz. Hilesiz. Yalın. Sade.

Downright : Dobra dobra konuğan. Kesin. Dürüst. Resmen. Dobra dobra konuşan. Aleni. Büsbütün. Düpedüz. Açık. Apaçık.

Devious : Çapraşık. Dolambaçlı. Sapa. Hilekar. Dolandırıcı. Eğri büğrü. Üç kağıtçı. Üçkağıtçı. Aldatıcı.

Honourable : Saygın. Yüce. Sayın. Namuslu. İtibarlı. Şerefli. Muhterem. Onurlu. Saygıdeğer.

Square : Kare yapmak. Karelere bölmek. Kare. Bağdaşmak. Uydurmak. Anıtların, tarih yapıtlarının, önemli yapıtasarcılık yapıtlarının çevresinde ya da yakınında, genellikle taşıt dolaşımına açık tutulmayan, herkesin oturup dinlenmesine elverişli duruma getirilmiş, dileyenlerin, gereğinde siyasal toplantılar da yapabilecekleri genişçe düzlük. Karesini almak. Tüm kıyıları eşit ve açıları dik olan dörtgen. Dördül.

Honorable : Saygın. İtibarlı. Onurlu. Yüce. Muhterem. Şerefli. Namuslu. Sayın. Saygıdeğer.

Dishonest : Sahtekar. Yalancı. Namussuz. Şerefsiz. Karaktersiz. İkiyüzlü. Haysiyetsiz. Hileli. Aldatıcı.

Unhonest synonyms : echt, direct, unequitable, straight, dishonourable, ingenuous, cammed, trustworthy, dependable, unsavoury, genuine, unsavory, dishonorable, trusty, sincere.

Unhonest zıt anlamlı kelimeler, Unhonest kelime anlamı

False : Yapma. Numaradan. İki yüzlü. Tümdengelimci bir dizgede yapılan çıkarım ya da ulaşılan vargıların önsayıtlara aykırılığı. Haksız. Hatalı. Yapmacık. Taklit. Hain.

 

Disingenuous : İkiyüzlü. Kurnaz. İki yüzlü. Yüze gülücü. Samimi olmayan.

Crooked : Bükülü. Çarpık. Çarpık çurpuk. Deforme olmuş. Eğri. Yamuk. Eğri büğrü. Sahtekar. Namussuz. Hilekar.

Unhonest antonyms : dishonest, insincere, indirect, untrustworthy, counterfeit.

Unhonest ingilizce tanımı, definition of Unhonest

Unhonest kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Dishonorable. Dishonest.