Unicef türkçesi Unicef nedir

  • Tüm dünyadaki çocukların temel ihtiyaç ve haklarını savunan ve çocukların kendi tam potansiyellerine ulaşmaları için fırsatların artırılmasına yönelik çalışan birleşmiş milletler kuruluşu.
  • Birleşmiş milletler uluslararası çocuklara yardım fonu.

Unicef ingilizcede ne demek, Unicef nerede nasıl kullanılır?

Unicellular : Tek hücreli. Tekhücreli. Üniselüler. Birgözeli. Tekgözeli.

Unicellular animal : Tek hücreli hayvan.

Unicellular animals : Tek hücreli hayvan. Birgözeli hayvanlar. Çoğalma, beslenme, büyüme gibi canlılığa özgü olayları kendi başına, bağımsız olarak yürüten, yaşamı boyunca, ya da yaşamının bir evresinde devim yeteneği gösteren, çekirdekli ve gözle görülemeyecek ölçüde ufak vücudu yalnız bir gözeden oluşmuş hayvanlar topluluğu. (kökbacaklılar, kamçılılar, sporlular ve haşlamlılar olmak üzere dört büyük sınıfa ayrılır.). Canlıların protista alemindendir. daima bir hücreden yapılmış, vücudun bölünmesi ya da tomurcuklanmasıyla çoğalan, seyrek olarak yüksek yapılı hayvanlardaki döllenmeye benzeyen bir birleşme görülen, genel olarak gözle görülemeyecek kadar küçük olan, toprakta, tatlı su ve denizlerde yaşayan, bazıları asalak olup hastalık yapan, çok çeşitli biçimli, serbest ya da kendilerini bir yere bağlayarak yaşayan, bazısı kamçı, kirpik ya da yalancı ayak yardımı ile hareket eden, kamçılılar (flagellata), kök ayaklılar (rhizopoda), sporlular (sporozoa), kirpikliler (ciliata) olmak üzere dört sınıfa ayrılan protozoonlardır. Bir hücreliler.

 

Unicellular organism : Tek bir hücreden oluşan canlı. Tek hücreden oluşan canlı. Bir hücreli organizma.

Unicellular plant : Tek hücreli bitki.

Unicameral : Parlamentoya ilişkin. Tek meclisi olan parlamento. Ünikameral. Yasama meclisine ilişkin. Tek meclisli. Tek mecilisli.

Unicellularity : Tek hücreli olma durumu.

Unicolor : Tek renkli.

Unicode : Bilgisayarlardaki karakterleri temsil eden 16 bitlik kod (ascıı'ye benzer, fakat çok büyük sayıda karakter içeren ve dünyadaki tüm dillerin tüm alfabelerini kullanabilen). Uluslararası dil desteği. Evrensel kod.

Eunice : Abd'de bulunan birkaç şehir ismi. Louisiana eyaletinde şehir. Kadın ismi. Soyadı. New mexico eyaletinde yerleşim yeri.

İngilizce Unicef Türkçe anlamı, Unicef eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unicef ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unicef synonyms : united nations children's fund, united nations agency, un agency, united nations international children's emergency fund.