Unicellular animals türkçesi Unicellular animals nedir

  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Çoğalma, beslenme, büyüme gibi canlılığa özgü olayları kendi başına, bağımsız olarak yürüten, yaşamı boyunca, ya da yaşamının bir evresinde devim yeteneği gösteren, çekirdekli ve gözle görülemeyecek ölçüde ufak vücudu yalnız bir gözeden oluşmuş hayvanlar topluluğu. (kökbacaklılar, kamçılılar, sporlular ve haşlamlılar olmak üzere dört büyük sınıfa ayrılır.).
  • Tek hücreli hayvan.
  • Birgözeli hayvanlar.
  • Canlıların protista alemindendir. daima bir hücreden yapılmış, vücudun bölünmesi ya da tomurcuklanmasıyla çoğalan, seyrek olarak yüksek yapılı hayvanlardaki döllenmeye benzeyen bir birleşme görülen, genel olarak gözle görülemeyecek kadar küçük olan, toprakta, tatlı su ve denizlerde yaşayan, bazıları asalak olup hastalık yapan, çok çeşitli biçimli, serbest ya da kendilerini bir yere bağlayarak yaşayan, bazısı kamçı, kirpik ya da yalancı ayak yardımı ile hareket eden, kamçılılar (flagellata), kök ayaklılar (rhizopoda), sporlular (sporozoa), kirpikliler (ciliata) olmak üzere dört sınıfa ayrılan protozoonlardır.
  • Bir hücreliler.

Unicellular animals ingilizcede ne demek, Unicellular animals nerede nasıl kullanılır?

Unicellular : Tek hücreli. Tekgözeli. Üniselüler. Tekhücreli. Birgözeli.

 

Animals : Hayvanat. Hayvanlar alemi. Toxoplasma gondii, neospora caninum (hammondia heydorni) ve tritrichomonas foetus gibi paraziter protozoonların oldukça büyük ekonomik kayıplara neden olan genital kanal enfeksiyonları. Hayvanlarda kan paraziti hastalıkları. Hayvan. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Hayvanlarda paraziter genital sistem hastalıkları. Ya tek başına kanda veya hem kanda hem de dokulara yerleşen kan protozoonlarının neden olduğu (babesiozis, tripanosomiozis, theileriozis, leishmaniozis vb.) hastalıklar. Canlı varlıklardan, bitkilerden farklı olarak yer değiştirebilen, uyartılara cevap veren, besinlerini vücudun içinde sindirebilenleri kapsayan, ökaryot canlılar. modern sınıflandırmanın dördüncü alemi. Hayvanlar.

Unicellular animal : Tek hücreli hayvan.

Unicellular organism : Tek hücreden oluşan canlı. Bir hücreli organizma. Tek bir hücreden oluşan canlı.

Unicellular plant : Tek hücreli bitki.

Unicellularity : Tek hücreli olma durumu.

İngilizce Unicellular animals Türkçe anlamı, Unicellular animals eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unicellular animals ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A cell : Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. A hücresi.

 

Protozoon : Protozoonlara ait. Protozoa. Protozoon.

Abo blood groups system : Abo kan grupları sistemi. Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi.

Acacia : Arap zamkı. Akasya sakızı. Mimoza. Akasya. Salkım ağacı. Küstüm otugiller (mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, çanak ve taç yaprakları 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki bitkiler.

Protozoa : Hayvanlar alemindeki en basit organizmaları içeren, tek hücreli, mikroskobik veya makroskobik, birçoğu serbest yaşamlı, kimileri kommensal, mutual veya parazitik yaşam süren, sarcomastigophora, labyrinthomorpha, apicomplexa, microspora, acetospora, myxozoa ve ciliophora olmak üzere yedi şubesi olan tek hücreli canlılar. kimileri bitkiler ve omurgalı hayvanlar için oldukça patojendir ve bu nedenle zirai, veteriner ve beşeri önem arz ederler. protozoon kelimesinin çoğulu. Protozoer. Protozoa. Tekhücreli. Tek hücreliler. Tek hücreli hayvanlar.

A cells : Alfa hücreleri. Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre. A hücresi.

Aardvark : Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür. Borudişli. Yer domuzu. Karınca yiyen. Yerdomuzu.

A chromosome : Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, b kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar. A kromozomu.

A protein : Tek iplikli rna fajlarındaki bir protein. A proteini. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. laktoz sentetaz enziminin bir parçası. tek iplikli rna fajlarındaki bir protein. olgunlaşma proteini. tütün mozaik virüsünün deneysel olarak meydana getirilen protein kılıfının bir oligomeri.

Abacus bodies : Abacus cisimcikleri. Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri.

Unicellular animals synonyms : a site, abductor muscle, unicellular animal, abambulacral area, abiotic environment, aardwolf, aardvarks, abiotic factor, abramis zone.