Unprepared türkçesi Unprepared nedir

Unprepared ile ilgili cümleler

English: I was unprepared.
Turkish: Hazırlıksızdım.

English: I'm unprepared for this.
Turkish: Bunun için hazırlıksız değilim.

English: I was totally unprepared for this.
Turkish: Bunun için tamamen hazırlıklı değilim.

Unprepared ingilizcede ne demek, Unprepared nerede nasıl kullanılır?

Unprepared header : Hazırlanmamış üstbilgi.

Unpreparedly : Hazırlıksız olarak. Hazırlıksız bir şekilde.

Unpreparedness : Hazır olmama durumu. Hazırlıksızlık. Hazırlıklı olmama durumu.

Unprepossessing : Sevimsiz. Cazibesiz. Çekici olmayan. İtici.

İngilizce Unprepared Türkçe anlamı, Unprepared eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unprepared ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unwary : Gafil. Dikkatsiz. Tedbirsiz. Uyanık olmayan.

Impromptu : Hemen o anda yapılıveren. Önceden tasarlanmadan. Doğaçtan yapılan. Doğaçlama. O anda yapılan (hazırlık yapılmadan). Hazırlıksız yapılan. Doğaçtan. Emproptü. İrticalen yapılan. Hazırlıksız yapılmış şey.

Improvident : Savurgan. Tutumsuz. Sağgörüsüz. Tedbirsizce. Basiretsiz. Tedbirsiz. Müsrif.

At half cock : Yarı kurulu. Tetiği yarım çekilmiş halde.

 

Improvisational : Provasız. Daha önceden hazırlık yapmadan. Doğaçlama. Uydurma.

Off hand : Anında. Herhangi bir hazırlık yapmadan. İlk anda. Gelişigüzel. Yarım yamalak. Baştan savma bir şekilde. Fazla düşünmeden. Dikkatsizce. Hazırlanmadan.

Unstudied : Yapmacıksız. Plansız. Zorlanmamış. Üzerinde çalışılmamış. Doğal.

Ill advised : Tedbirsiz. Mantıksız. Düşüncesiz. Akılsız.

Uncircumspect : Tedbirli olmayan. Gafil. İhtiyatlı olmayan. Uyanık olmayan. Dikkatsiz. Tedbirsiz.

Unrehearsed : Doğaçtan. Provasız.

Unprepared synonyms : spur of the moment, imprompt, offhand, incautious, imprudent, reckless, unmade, inconsiderate, extemporary, on the fly, heedless, improvised, extempore, extemporaneous, ad lib, rash, on the spur of the moment, offhanded, unguarded, off the cuff, unready.

Unprepared zıt anlamlı kelimeler, Unprepared kelime anlamı

Ready : Eli çabuk. Eldeki. Apiko. Hazır olma. Nakit. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Gönüllü. El altındaki. Her günkü. Hazır.

Prepared : Gönüllü. Hazır. Amade. Hazırlıklı. Hazırlandı. Tedarikli. Alesta. Önceden hazırlanmış. Hazırlanmış. İstekli.