Unreadiness türkçesi Unreadiness nedir

İngilizce Unreadiness Türkçe anlamı, Unreadiness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unreadiness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Zeal : Çaba. Tehalük. Azim. İstek. Heves. Şevk. Gayret. Ateşlilik. Hamiyet. Coşkunluk.

Ready : Hazır para. Nakit. Çabuk. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Amade. Peşin para. Tamam. Gönüllü. Hazır olma. Becerikli.

Preparedness : Hazır olma. Gerektiğinde savaşa hazır bulunma. Hazır bulunma. Hazırlıklı olma. Hazırbulunuşluk. Hazırlık.

Extemporaneousness : Önceden hazırlığa dayanmama. Anında yapılabilirlik. Doğaçlama.

Qui vive : On guard. Kim var orada (güvenlik görevlisi tarafından söylenir). Uyanık. Dikkatli.

Eagerness : Şevk. Sabırsızlık. Can atma. Heveslilik. Açgözlülük. İstek. Arzu. Canlılık. İsteklilik. Heves.

Willingness : İsteklilik. İçinden gelme. Gönüllülük. İsteyerek yapma. Hüsnüniyet. İyi niyet.

Preparation : Hazırlanan ilaç. Bilgisayar, kimya, tiyatro, veterinerlik alanlarında kullanılır. Endüstriyel kuruluşlarca, standart bir biçim ve ambalaj içinde ve üretenin koyduğu adla pazarlanmış ilaç, preparat. Sahne çalışmasına geçmeden önce oyunun özüne ve biçimine ilişkin olan ön çalışma. yazarın önemli bir olayı inandırıcı yapabilmek için daha önceden bir olayı ortaya çıkaracak- nedenleri gösteren hazırlığı. Hazırlama. Hazırlık. Giriş müziği. Hazır ilaç. Hazırlanış. Müstahzar.

 

State : Görkem. Ayıtmak. Bir dizgenin ölçülebilen tüm özellikleri arasında kurulan ve o dizgeyi ayırt edici olarak belirlemeyi sağlayan nicelikler ve aralarındaki bağıntı. Bilgisayar, hukuk, fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Duru. Bilgi vermek. İfade etmek. Yağday. İhtişam. Bildirmek.

Alert : Heyecan sinyali. Hazır olmak. Alarma geçirmek. Alarm vermek. Uyanık. Atik. İkaz etmek. Uyarı. Tetikte olma. Tetik.

Unreadiness synonyms : unready, forwardness, unpreparedness.

Unreadiness zıt anlamlı kelimeler, Unreadiness kelime anlamı

Unwillingness : İsteksizlik. İstememe. Gönülsüzlük. Razı olmama.

Ready : Hazır. El altındaki. Eli çabuk. Akımlı anamal. Becerikli. Eldeki. Apiko. Peşin para. Hazırlıklı. El altında.

Unreadiness ingilizce tanımı, definition of Unreadiness

Unreadiness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The quality or state of being unready.