Unredressed türkçesi Unredressed nedir

  • Düzeltilmemiş.
  • Telafi edilmemiş.

İngilizce Unredressed Türkçe anlamı, Unredressed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unredressed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unadjusted : Ayar edilmemiş. Uyumlandırılmamış. Uyarlanmamış. İntibaksız. Adapte edilmemiş. Ayarsız. Düzenlenmemiş. Değişiklik yapılmamış. Ayarlanmamış.

Unamended : Düzelmeyen. Değiştirilmemiş. Islah olmayan.

Unrectified : Tamir edilmeyen. Düzeltilmeyen. Tamirsiz.

Unremunerated : Zararları karşılanmamış. Tazminat ödenmemiş. Tazmin edilmemiş.

Unrepaid : Geri ödenmemiş. Ödenmemiş (borç). Karşılığı verilmemiş.

Clothed : Bürümek. Kaplamak. Güzel bir dille anlatmak. Zenginleştirmek. Renklendirmek. Örtmek. Giydirmek. Giyinmiş. Sarmak. Giysi sağlamak.

Uncompensated : Karşılığı ödenmemiş. Dengesiz. Maaşsız. Tazmin edilmemiş.

Unreformed : Yola gelmemiş. Düzelmemiş.

Incorrect : Biçimsiz. Asılsız. Uygunsuz. Münasebetsiz. Yakışıksız. Yanlış. Hatalı. Doğru olmayan.

Uninhibited : Engellenmemiş. Ketlenmemiş. Teklifsiz. Serbest. Kısıtlanmamış. Serbest davranışlı. Çekinmesiz. Yasaklanmamış. Sınırsız. Sınırlandırılmamış.

Unredressed synonyms : clad, uncorrected.

Unredressed zıt anlamlı kelimeler, Unredressed kelime anlamı

 

Inhibited : Bastırılmış. Yasaklanmış. Yasaklanan. Engellenmiş. Çekingen. Duygularını pek dışa vuramayan. Tutulmuş. Zapt edilmiş. Önlenmiş. Çekingenlik yaşayan.

Unclothed : Çıplak. Soymak. Elbiselerini çıkarmak. Açığa çıkarmak. Açmak.