Unrevealed türkçesi Unrevealed nedir

  • Söylenmemiş (sır vs gibi).
  • Ortaya konulmamış.
  • Açığa vurulmamış.
  • Afişe edilmemiş.
  • Açıklanmamış.

Unrevealed ingilizcede ne demek, Unrevealed nerede nasıl kullanılır?

Unrevealing : (sır vb) ağzını açmayan.

Unrevenged : Acısı çıkarılmamış. Öcü alınmamış. İntikamı alınmamış.

İngilizce Unrevealed Türkçe anlamı, Unrevealed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unrevealed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unvoiced : Ötümsüz. İfade edilmemiş. Söylenmemiş. Sessiz (harf). Ünsüz. Sessiz.

Unaccounted : Anlaşılmamış. Açıklanamaz.

Unexpressed : İfade edilmemiş.

Untold : Sayısız. Tarifsiz. Büyük. Anlatılmaz. Hesapsız. Muazzam. Tahmin edilemeyecek kadar çok. Söylenmemiş. Anlatılmamış.

Unexplicated : Detaylı bir tanımlaması olmayan. Yorumlanmamış.

Unaccounted for : Hesaba katılmamış. Anlatılmamış. Kayıp (haber alınamıyor).

Unclarified : Çözülmemiş. Aydınlatılmamış. Ortaya çıkarılmamış. Açıklığa kavuşturulmamış.

Unpublished : Neşredilmemiş. Yayınlanmamış. Basılmamış. Yayımlanmamış.

Covert : Sığınak. Saklanılan yer. Kuşlak. Örtü tüyü. (kuşlarda) kanat ve kuyruk tüyleri. Av kuşlarının saklandığı sık örtü. Örtülü. Saklı. Örtücü tüy.

 

Ulterior : Ötedeki. Saklı. Öte yandaki. Gizli. Sonraki. İtiraf edilmemiş. Uzaktaki.

Unrevealed synonyms : unuttered, undisclosed, unexplained, undeclared.

Unrevealed zıt anlamlı kelimeler, Unrevealed kelime anlamı

Overt : Çok belli. Açık olarak yapılan. Ortada. Açık. Açıkça görülen. Aleni. Meydanda. Ortada olan. Açıktan açığa olan. Aşikar.