Unsaveable türkçesi Unsaveable nedir

  • Kurtarılamaz.
  • Biriktirilemez.
  • Korunaklılandırılamaz.
  • Sonrası için depolanamaz.
  • Saklanamaz.

Unsaveable ingilizcede ne demek, Unsaveable nerede nasıl kullanılır?

Unsaved : Kaydedilmemiş.

Unsaved pattern : Kaydedilmemiş desen.

İngilizce Unsaveable Türkçe anlamı, Unsaveable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unsaveable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Covert : Kuşlak. Örtülü. Örtücü tüy. Kuşlarda kanat tüylerini örten tüy. Saklanılan yer. Saklı. Gizli. (kuşlarda) kanat ve kuyruk tüyleri. Avlak.

Beyond redemption : Islah olmaz.

Out of sight : Görünmez. Zil zurna sarhoş. Gözden uzak. (fiyat) fahiş. Kazık marka. Fahiş. Gözden kayıp. Görüş alanı dışındaki.

Infrared : Kırmızı ışıktan daha düşük titreşim sayılı, daha uzun dalgalı ışık. gözle görünmeyen ışınım. Kızıl ötesi. Kızılötesi. Elektromıknatıssal dalgaların görünge aralığında kırmızı rengin ötesinde yer alan ve dalga boyu yaklaşık 10-3 -7 .10-7m, sıklığı 3 . 10" - 4.1014 s-1 olan bölge. Kızılaltı. Kızılötesi ışın. Kızılaltı ışık. Kırmızı ötesi. Kırmızı ışıktan daha düşük titreşim sayılı ışık. Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır.

Unrecoverable : Düzeltilemez. Telafisi zor. Telafi edilemez. Onulamaz. Tahsil edilemeyen. Tahsil edilemez. Onulmaz. Geri alınamaz. Tazmin edilemez.

 

Ultraviolet : Morötesi ışık. Elektromıknatıssal dalgaların görünge aralığında mor rengin ötesinde yer alan ve dalga boyu yaklaşık 4-10-7-10-8 m, sıklığı 7,5 -10.14 -3 .1o-16s-1 olan bölgedeki ışınımlar. Mor ışıktan daha kısa dalgaboylu, çıplak gözle görünmez ışık. Uv. Morötesi. Morüstü. Bilgisayar, fizik, kimya, uzay alanlarında kullanılır. Ultraviyole. Mor ötesi. Ültraviyole.

Inconcealable : Gizlenemez.

Invisible : Görünmez. Çabuk kestirilemez. Görülmez. Resmi hesaplarda gözükmeyen. Gizli. Gözle görülemeyen. Görünmeyen. Gözle görülmeyen. Gözle seçilemez.

Unsalable : Sürümsüz. Satılmayan. Satılamaz.

Nonvisual : Görünmez. Görünmeyen. Görülmeyen. Görsel olmayan.

Unsaveable synonyms : unperceivable, unseeyn, unvendible, unmarketable, nonrecoverable, camouflaged, occult, hidden, imperceptible, concealed, unmerchantable, unredeemable, undetectable, unconcealable, unsalvageable, lightless.

Unsaveable zıt anlamlı kelimeler, Unsaveable kelime anlamı

Visible : Peyda. Açık. Görünen. Mevcut. Gözle görülebilir. Görünür. Belli. Göze çarpan. Gözle görünen. Gözle görülür.

Perceptible : Duyulur. Görülebilir. Anlaşılır. Somut. Sezilebilir. Farkedilebilir. Duyuş. Duyulabilir. Algılanabilir. Farkedilebilen.

Overt : Aleni. Ortada. Ortada olan. Meydanda. Açık. Açık olarak yapılan. Gizli olmayan. Çok belli. Aşikar. Açıkça görülen.

Unsaveable antonyms : salable.