Untidiest türkçesi Untidiest nedir

Untidiest ingilizcede ne demek, Untidiest nerede nasıl kullanılır?

Untidier : Dağılmış. Derbeder. Düzensiz. Kılıksız. Savruk. Dağınık. Pasaklı.

Untidily : Düzensiz bir şekilde. Dağınıkça. Düzenli olmayan bir şekilde. Dağınık bir şekilde. Düzensizce.

Untidiness : Düzensizlik. Savrukluk. Dağınıklık. Pasaklılık. Tertipsizlik.

Untidy : Pasaklı. Karışık. Savruk. Kılıksız. Düzensiz. Dağınık. Tertipsiz. Çapaçul. Dağılmış. Salpa.

Untidy woman : Pasaklı kadın.

Untidying : Tertipsiz. Karışık. Dağınık. Derbeder. Düzensiz. İntizamsız. Savruk. Salpa. Pasaklı. Çapaçul.

İngilizce Untidiest Türkçe anlamı, Untidiest eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Untidiest ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bumpy : Çıkıntılı. İnişli çıkışlı. Arızalı. Tümsekli. Bozuk tempolu. Bozuk. Şöyle böyle. Sarsıntılı. Engebeli.

Unkemptness : Derbederlik. Düzensizlik. Şapşallık. Dağınıklık. Pasaklılık. Kirlilik.

Sloppiness : Şapşallık. Kılıksızlık. Dikkatsizlik. Pasaklılık. Çamurluluk. Islaklık. Eğimlilik. Komik derecede hassaslık.

Raggedy : Pejmürde.

Disconnected : Kopuk. Durdurma. İyi planlanmamış. Bağlantısı kopmuş. Kesilmiş. Bağlantısız. Turasız. Karışık. Tutarsız.

 

Adventitious : Dıştan gelen. Tesadüfen. Dışta bulunan, dıştan gelen, dıştan tamamlayan bölüm. Sonradan olan. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Beklenmedik. Kallustan sürgün ve kök çıkması veya zigottan başka bir kaynaktan embriyo oluşması gibi doğal yerinden başka yerde gelişme. hücre kültürlerini bulaştıran etkenler. Tesadüfi. Harici.

Dowdy : Elmalı turta. Çapaçul. Üstü başı dökülen kadın. Dökük. Pasaklı kadın. Elmalı sufle. Hırpani.

Anarchial : Karışık. Kanunsuz. Anarşik.

Draggled : Kirli.

Dowdies : Elmalı sufle. Dökük. Pasaklı kadın. Hırpani. Üstü başı dökülen kadın. Çapaçul. Elmalı turta.

Untidiest synonyms : daggy, chaotic, frouzy, tramping, frowzier, messiness, slapdash, frowzy, down at the heel, dowdiest, blowsed, down the heels, arrhythmic, distributed, dowdily, arrhythmical, vagabonded, strewn, detrited, disjointed, frumpish, frowsier, dissolved, dispersed, frowziest, fugitives, untidying, desultorious, slapdashes, diffusely, all over the place, slovenly, gauche.

Untidiest zıt anlamlı kelimeler, Untidiest kelime anlamı

Tidiness : Tertiplilik. Düzenlilik. Çekidüzen. Temizlik. Muntazamlık. Düzgünlük.

Orderliness : Çekidüzen. Dakiklik. Düzenlilik. İntizam. Düzen.

Order : Ismarlamak. Öğeleri, belirlenmiş kurallara göre yerleştirmek. Emir. Ismarlama. Öğelerin, belirlenmiş kurallara göre yerleşim durumu. sıra kavramının tersine, her düzen doğrusal olmak zorunda değildir. Tertiplemek. Havale. Düze. Borsada taşınır değer alıp satmak amacıyla aracılara yazılı ya da sözlü biçimde yapılan bildirim. Kural.

Untidiest antonyms : cleanliness.