Unu nedir, Unu ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

İmrenme, kıskanma, şaşma anlatan ünlem.

Onu.

Unu ile ilgili Cümleler

  • Unu iki yumurta ile karıştırın.
  • Unu rafın üstüne koy.
  • Beynimizin sadece %10' unu kullanıyoruz.

Unu anlamı, tanımı

Arpa malt posası unu : Malt kuru posası unu

Balık iç organ unu : Balığın karaciğer, bezleri ve diğer iç organlarının kurutulmasıyla elde edilen, kuru kütlece en az % 50’si balık karaciğerinden oluşan ve kg da en az 40 mg riboflavin içeren bir ürün.

Balık kalıntı unu : Yağı alınmış balıktan tutkal elde etmek işleminden geriye kalan temiz, kurutulmuş, bozulmamış, % 3 dolayında tuz bulunduran kalıntının unu.

Balık karaciğer unu : Balık karaciğer yağı üretiminden arta kalan karaciğerin kurutulup öğütülmesinden elde edilen un.

Beyaz balık unu : Yağsız balıklardan veya onların işleme teknolojisi artıklarından elde edilen un.

Boynuz unu : Hayvanların toynak ve boynuzlarından elde edilen %11-15 azot içeren bir tür gübre.

Buğday embriyo unu : Başlıca buğday embriyosuyla az miktarlarda kepek ve bonkalit veya razmoldan oluşan, en az % 25 ham protein içeren, sindirilebilirliği ve biyolojik değerliliği yüksek olan, B grubu vitaminleri, kolin, E vitamini ve yağ içeriği fazla olan buğday endüstrisi yan ürünü, buğday germ unu.

 

Buğday germ unu : Buğday embriyo unu.

Buğday yemlik unu : Esas itibarıyla buğday unuyla buğday kepeğinin ince partiküllerinden, buğday embriyosundan ve tozuşmuş undan oluşan ve en çok % 1.5 ham selüloz, en az % 18 ham protein içeren bir değirmencilik yan ürünü.

Bulgur unu : Bulgurun, elendikten sonra alta geçen incesi.

Cadı unu : Mısır unu.

Çabuk kurutulmuş kan unu : Kıl, mide içeriği, idrar benzeri yabancı maddeden temiz, taze hayvan kanından elde edilen, suyun büyük bir kısmı genellikle bir mekanik su ayırma işlemiyle veya yarı-katı duruma kadar pişirip yoğunlaştırılmasıyla uzaklaştırılan yarı-katı kan kütlesi, daha sonra çabuk kurutma sisteminde çabucak uzaklaştırılan lizinin biyolojik etkinliği en az % 80 olması gereken bir ürün.

Deniz yosunu unu : Maki deniz yosunlarının değişik kurutma yöntemleriyle kurutulup öğütülmesiyle elde edilen, hayvan yemlerine kaliteli protein, vitamin, mineral ve renk maddesi olarak katılan tek hücreli yosun, alg unu.

Et kemik tankaj unu : Hayvanlardan hiçbir kısım alınmadan, olduğu gibi elde edilen, en çok % 4, 4 fosfor ve en çok % 14 pepsinde hazmedilmeyen kalıntı içeren et-kemik unu.

Et kemik unu : Mezbahada kesilmiş veya her türlü ölmüş hayvanların olduğu gibi veya kan, tırnak, boynuz, yapağı, deri, dışkı, mide içeriği çıkarıldıktan sonra geriye kalan gövdenin belli usullerle pişirilmesi, sıkıştırmayla yağları alındıktan sonra öğütülmesiyle elde edilen en az % 4 fosfor en çok % 11 pepsinde hazmolmayan ham protein içeren ürün.

 

Fermantasyon özüt unu : Penicillium, streptomyces, sitrik asit ve benzerleri fermantasyonlarında elde edilen kurutulmuş miselyumun bulamaç durumundaki özütün veya her ikisinin karışımının kurutulduktan sonra öğütülmüş biçimi.

Hayvan doku unu : Temiz ve bozulmamış hayvan dokusunun kimyasal ve/veya enzimatik hidrolizinden meydana gelen, kullanılan hayvan dokusunun kıl, boynuz, diş, tırnak ve tüy içermemesi (iyi fabrikasyon uygulamasında görülebilen kaçınılmaz eser miktarlar hariç) ve hayvan yemi için uygun olması gereken, çeşidini veya lezzetini belirleyen bir ad taşırsa, bu adı adın o özellikle uyum içinde olması koşul olan bir madde, hayvan hülasası.

Hayvan karaciğer unu : Kesilen memeli hayvanların karaciğerlerinin kurutulup öğütülmesiyle elde edilen bir ürün.

Hayvan yan ürünü unu : Yemleme amacıyla, canlı buharla tankajlanarak veya kuru usulle renderinglenerek hayvan dokularından hazırlanan, protein içeriğine göre belirtilen kuru bir ürün.

Hidrolize deri unu : İşlenmiş derinin kazıntı ve parçalarının 8, 8 kg/cm2 den az olmayan basınç altında en az otuz üç dakika buharla işlendikten sonra suyu en çok % 10, proteini en az % 60, ham selülozu en çok % 6, krom miktarı en çok % 2, 75 ve proteininin pepsin yöntemiyle hazmolma derecesi en az % 80 olacak biçimde ek olarak işlenmiş olan bir ürün.

Hidrolize kıl unu : Hidrolize kılın öğütülmüş durumu.

Hidrolize tüy unu : Hidrolize tavuk tüyünün öğütülmüş durumu.

İstimlenmiş kemik unu : Bozuk olmayan kemiklerin basınç altında buharla pişirilerek sterilize edilip kurutulup öğütülmesiyle elde edilen; yağ, jelatin ve et lifleri ayrılmış veya ayrılmamış olabilen; kalsiyum ve fosfor miktarları etiketinde bildirilmesi gereken bir ürün.

İstiridye kabuğu unu : Beğenilen ve geçerli bir kalsiyum karbonat kaynağı olan, kalsiyum oranı % 33 den aşağı olmaması gereken bir ürün.

Jelatinleştirilmiş darı unu : Darı endospermini jelatinleştirilip ince un durumunda öğütülmesiyle elde edilen, % 1'den fazla ham selüloz içermeyen bir ürün.

Jelatinleştirilmiş mısır unu : Mısır endospermini jelatinleştirilip ince un durumunda öğütülmesiyle elde edilen, % 1'den fazla ham selüloz içermeyen bir ürün.

Jelatinleştirilmiş sorgum tanesi unu : Sorgum tanesinin kısmen havalandırılarak savrulması, endosperminin jelatinleştirilmesinden sonra ince un durumuna öğütülmesiyle elde edilen ve en çok % 1 ham selüloz içeren bir ürün.

Kadavra unu : Değersiz karkasların veya ölen hayvanların deri, boynuz, tırnakları çıkarılıp işkembe ve bağırsak içeriği boşaltıldıktan sonra geriye kalan kısmın kurutulup öğütülmesiyle elde edilen proteince zengin yem maddesi.

Kanatlı mezbaha artıkları unu : Kanatlı hayvanların kesimi sonucu tüy ve teleklerden başka kan, baş, ayaklar ve bağırsakların kurutulup öğütülmesi ve yağlarının alınmasıyla elde edilen un.

Karaciğer unu : Mezbahalarda kesilen hayvanların karaciğerleri alındıktan sonra kurutulup öğütülmesiyle elde edilen proteince zengin yem maddesi.

Karides unu : Bozulmamış karides ve artıklarının en çok % 7 tuz içerebilen kurutulup öğütülmüş biçimi.

Karkas et unu : Memeli hayvanların dokularının kemikler, kıl, tırnak, boynuz ve sindirim kanalı içeriği hariç kısımlarının pişirilip öğütülmesiyle elde edilen yem.

Kemik unu : Her türlü hayvan kemiklerinin basınçlı buhar kazanları veya açık kazanlarda kaynatılıp pişirilerek yağları alındıktan sonra kurutulup öğütülmesiyle elde edilen, kalsiyum ve fosfor bakımından zengin doğal yem maddesi.

Kümes kanatlıları yan ürünleri unu : Kesilmiş olan kümes kanatlılarının karkaslarının tüy hariç baş, ayak, gelişmemiş yumurtalar ve bağırsaklar gibi temiz kısımlarının kuru veya yaş renderinge tabi tutulup kurutularak öğütülmesiyle elde edilen, içerdiği kül en çok % 16 ve asitte çözünmeyen kül de en çok % 4 olması gereken bir yan ürün.

Malt kuru posası unu : En az % 35 protein ve en çok % 10 rutubet içeren kabuğu ayrılmış kuru malt posası, arpa malt posası unu.

Mısır embriyo unu : Mısır embriyosunun kuru öğütülmesi sonucu elde edilen ürün.

Mısır glüten unu : Mısırdan nişasta ve embriyonun büyük kısmı alındıktan ve mısır nişastası veya şurubu üretiminin yaş öğütme sisteminde kullanılan işlemlerde kepek ayrıldıktan sonraki veya endospermin enzimatik işleminden sonraki en az % 40 protein içeren kalıntının kurutulmuş biçimi.

Mısır yemlik unu : Kırılmış mısır tanesinin elenmesinden elde edilen ve eleme sırasındaki aspirasyon ürünleri de eklenmiş olabilen, ince elek altı.

Püskürtme kan unu : Temiz, taze hayvan kanından elde edilen, kıl, mide muhtevası, idrar ve benzerleri yabancı materyal içermeyen, kandan suyun vakum altında düşük bir sıcaklık yardımıyla, yaklaşık % 30 kuru maddeye ulaşıncaya kadar uzaklaştırıldıktan sonra ılık ve kuru hava akımına püskürtülerek kurutulan, en çok % 8 su ile en az % 85 ham protein içeren bir yan ürün.

Sorgum glüten unu : Tane sorgumların nişastasının ve embriyosunun büyük kısmının nişasta veya şurubun fabrikasyonundaki özütlenmesinden ve kepeğinin ayrılmasından sonra tanenin geriye kalan kısmı.

Soya unu yan ürünü : Soya griti veya soya unu fabrikasyonundan ele geçen soya kabuklarından ve öğütme sonu kalıntılarından oluşan, % 13'ten daha az ham protein ve % 32'den daha fazla ham selüloz içermemesi gereken bir ürün.

Şeher unu : İnce, fabrika unu.

Şeker unu : Şeker tozu.

Tankaj et unu : Kıl, tırnak, boynuz, deri kazıntısı, gübre ve işkembe muhtevası içermeyen, memeli hayvanların dokularından, özellikle yem olarak kullanmak amacıyla, canlı buharla tankajlanarak veya kuru rendering usulüyle elde edilen % 14'den fazla pepsinle hazmolmayan kalıntı içermeyen, üründeki ham proteinin pepsinle hazmolmayan kısmı % 11 in altında olan, içerdiği proteine uygun olarak belirtilmesi zorunlu olan, çeşidini, bileşimini veya kaynağını belirleyen bir adla adlandırılıyorsa, o ad belirtmek istediğiyle uyum hâlinde olması gereken kuru bir ürün.

Tavuk bağırsak unu : Mezbahada kanatlıların karaciğer, kalp ve böbrek ve benzerleri iç organlarının toplanarak basınç altında pişirilmesiyle elde edilen ve yemlere protein kaynağı olarak katılan ürün.

Tavuk gövde unu : Yumurta verimi düşmüş veya ölmüş tavukların olduğu gibi mezbaha rendering ünitesinde basınç altında pişirilmesi, kurutulup öğütülmesiyle elde edilen ve yemlere protein kaynağı olarak katılan ürün.

Tavuk unu : Mezbahada kanatlı artıklarından tüy, baş, ayak ve iç organlarının toplanarak basınç altında pişirilmesiyle elde dilen ve yemlere protein kaynağı olarak katılan ürün.

Tokak unu : Çok ince ve ak buğday unu.

Turunçgil unu : Kurutulmuş, öğütülmüş turunçgil posası.

Yemlik yayık altı unu : Yayık altının kurutulmasıyla elde edilen, en çok % 8 su, % 13 kül ve en az % 5 süt yağı içeren bir kalıntı.

Yengeç unu : Yengecin kabuk, iç organları ve etinin bir kısmının veya hepsinin kurutulup öğütülmesiyle elde edilen ve en az % 25 ham protein en çok % 7 tuz içeren, buna karşın sindirilebilirliği düşük bir ürün.

Yonca unu : Yoncanın erken dönemde körpe durumda biçilmesi ve yapay olarak kurutulup öğütülmesiyle elde edilen, protein, vitamin ve mineral bakımından zengin, kanatlı rasyonlarına % 5 kullanılabilen yem.

Yörek unu : Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan salt un.

Yulaf yemlik unu : Ezilmiş yulaf fabrikasyonunda elde edilen; kırılmış kavuzsuz yulaf, kavuzsuz yulaf cipsleri, kavuzsuz yulafın unsu kısımlarıyla normal fabrikasyona göre sadece kaçınılmaz miktarda çok ince öğütülmüş durumundaki kavuzdan oluşan ve ham selülozu en çok % 4 olan bir yan ürün.

Yumurta kabuğu unu : Yumurta kabukları ve yumurta kabuğu zarının kurutulmasıyla elde edilen bir ürün.

Yumuşakça kabuk unu : Kalsiyum karbonatın beğenilen ve geçerli bir kaynağı olan yumuşakçalar kabuklarından elde edilen kalsiyum oranı % 30 dan az olmaması gereken bir ürün.

Balık unu : Kurutulmuş balıktan özel işlemlerle elde edilen un.

Buğday unu : Yabancı maddelerinden temizlenmiş ve tavlanmış buğdayların tekniğine uygun olarak öğütülmesiyle elde edilen bir ürün.

Et unu : Karada yaşayan memeli hayvanların deri, tırnak, boynuz ve kemikleri ile mide, bağırsak muhteviyatı ayrıldıktan sonra geriye kalan et ve diğer yumuşak dokularının veya kansız ve kemiksiz mezbaha artıklarının usulüne göre pişirilip pres edilerek yağları alınıp öğütülmesi ile elde edilen bir ürün.

Galeta unu : Galetadan veya kızarmış ekmek kabuğundan yapılmış olan un.

Kan unu : Kıl, mide enzimleri, idrar vb. maddeden, temiz, taze hayvan kanından normal işlemle elde edilmiş, genellikle koyu, siyaha benzer bir renkte, suda çözünmeyen, kurutulmuş bir ürün.

Mısır unu : Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un.

Pirinç unu : Kurutulmuş pirinç tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un.

Soya unu : Soya fasulyesinin kavrulup öğütülmesiyle elde edilen, protein, demir, kalsiyum ve B vitamini açısından zengin bir un türü.

Yulaf unu : Kurutulmuş yulaf tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un.

Diğer dillerde Unsinariozis anlamı nedir?

İngilizce'de Unsinariozis ne demek ? : uncinariasis