Unun nedir, Unun ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Onun.

Onun (III. teklik şahıs zamiri ilgi hâli).

Unun ile ilgili Cümleler

  • “Ben unumu eledim, eleğimi astım. Benim gibi evli, çoluk çocuk sahibi adamlara öyle yerlere gitmek yakışır mı?”
  • Ali çantayı açar açmaz onun ununki olmadığını bildi.
  • Onun, unun babası olduğu ortaya çıktı.

Unun ile ilgili Atasözü veya Deyim

arpa unundan kadayıf olmaz : “kötü gereçle iyi şey yapılamaz” anlamında kullanılan bir söz.

avrat var, arpa unundan aş yapar avrat var, buğday unundan keş yapar : “iş bilen kadın, elverişsiz gereçle güzel şeyler meydana getirir, iş bilmeyen kadın ise en iyi gereci kullansa bile bir şey yapamaz” anlamında kullanılan bir söz.

darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz : “kötü gereçle iyi iş görülemez” anlamında kullanılan bir söz.

elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz : “arpa unundan yemek yapılamadığı gibi eltilerin de iyi geçinmeleri mümkün değildir” anlamında kullanılan bir söz.

sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt : “kişi kendi işini kendisi yapmalıdır” anlamında kullanılan bir söz.

ununu elemek, eleğini asmak : “geri kalan ömrü süresince yapacak önemli bir işi kalmamak” anlamında kullanılan bir söz.

Unun anlamı, kısaca tanımı

 

Ununba : Et sucuğu

Şahıs zamiri : Kişi zamiri.

Teklik : Tek, bir olma durumu. Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, tekil, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: öğrenci-y-im, ev-i-m, gel-di-m vb. Lira.

Şahıs : Kişi.

Tekli : Tek yataklı otel odası. Bir sanatçının tek eserinin veya o eserin değişik yorumlarının kaydedildiği kaset, plak vb.

Zamir : Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl. İçyüz.

Hali : Boş, ıssız, tenha. Halı. Ahali.

İlgi : İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.

Diğer dillerde Unsinariozis anlamı nedir?

İngilizce'de Unsinariozis ne demek ? : uncinariasis