Unwind türkçesi Unwind nedir

 • Makaradan çıkarmak.
 • Çözmek (sarılı bir şeyi).
 • Gevşetmek.
 • Dolanmış şeyi açmak.
 • Açmak.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Çözülmek.
 • Açmak (sarılı bir şeyi).
 • Çözülmek (sarılı bir şey).
 • Gevşemek.
 • Çözmek.
 • Yan gelip yatmak.
 • Rahatlatmak.
 • Açılmak.
 • Açılmak (sarılı bir şey).

Unwind ile ilgili cümleler

English: I need to unwind.
Turkish: Yorgunluğumu atmalıyım.

Unwind ingilizcede ne demek, Unwind nerede nasıl kullanılır?

Unwinder : Çözücü. Çözücü (sarılı bir şeyi).

Unwinders : Çözücü (sarılı bir şeyi). Çözücü.

Unwinding : Açılma. Dolanmış şeyi açmak. Çözülme. Açılmak. Çözme (makaradan vb). Açmak. Bobin sağılması. Gevşemek. Çözmek.

Unwinds : Çözmek. Dolanmış şeyi açmak. Gevşemek. Açmak. Açılmak. Çözülmek (sarılı bir şey). Çözmek (sarılı bir şeyi). Gevşetmek. Çözülmek. Rahatlatmak.

Unwinking : Uyanık. Tetikte olan. Tetikte. Dik dik bakan.

Unwinnable : Kazanılmaz. Kazanılamaz.

Unwieldily : Acemice. Ağır işler bir şekilde. Hantalca. Beceriksizce. Ağırca.

Unwieldy : Kullanışsız. Ağır. Uygulanması zor. Hantal. Taşınması zor. İdaresi güç. Havaleli. Kaba. Lenduha gibi. Yönetilmesi zor.

Unwillingly : İstemeyerek. Gönülsüzce. İstemeye istemeye. İsteksiz. Ağırdan alarak. İsteksizce. Kerhen. Gayri ihtiyari.

 

Unwieldiness : Hantallık. Beceriksizlik.

İngilizce Unwind Türkçe anlamı, Unwind eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unwind ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absolute loader : Mutlak yükleyici. Salt yükleyici.

Broach : Del. Konu açmak. Konuya girmek. Açmak (bir konuyu). Şişlemek. Şiş. İleri sürmek. Delik açmak. Delmek.

Be opened : Açılmak (kapı).

Flags : Pörsümek. Bayrak çekmek. İşaretler. Sarkmak. Bayrakla işaret vermek. Nefesi kesilmek. Bayraklar. Güçsüz kalmak. Monotonlaşmak.

Comfort : Konfor sağlamak. Teselli etmek. Destek. Yardım. Avuntu. Rahat ettirmek. Ferahlık. Yatıştırmak. Ferahlatmak.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Compounding : Taksitle ödemek. Halletmek. Bileşik faiz hesaplaması. Bileşik hazırlama. Artırmak. Bileştirme. Uzlaşmak. Örtbas etmek. Takipten vazgeçmek.

Ease : Rahatlamak. Rahatlık. Kolaylık. İçi rahat olma. Huzur. Refah. Hafifletmek. Yatıştırmak. Dindirmek. Rahat.

Deciphering : Yorumlamak. Sökme. Şifre çözme. Şifreyi çözmek. Deşifrasyon. Deşifre etmek.

Decompress : Basınçlı yerden basınç hücresi ile kurtarmak. Serbest kalmak. Tazyiki boşaltmak. Basıncı azaltma. Sıkıştırılmışı açmak. Basıncı kaldırmak. Basınçtan kurtulmak. Sıkıştırmayı çözme. Basıncı azaltmak.

Unwind synonyms : vege out, disburdening, abort sequence, break open, become relaxed, decipher, comforted, disburden, cast loose, slow down, unwinds, abnormal end, bloom, broached, bring up the subject, abbreviate, acumination, break, lets go, air, limber up, breaks, decodes, fade, ac adapter, compounded, turn, burst forth, languish, disincorporate, displace, disburdened, come untied.

 

Unwind zıt anlamlı kelimeler, Unwind kelime anlamı

Wind : Dolamak. Hava cıva. Havayuvarında ayrımlı basınç altındaki yöreler arasında oluşan, yatay yönde, esiş yönü, süresi ve biçimleriyle ayrımlı hava devinimi. Yel. Döndürmek. Zemberekli alıcılarda, motoru çalıştıran zembereği kurulu duruma geçirmek üzere kolu ya da anahtarı çevirmek. Soluk. Dolanmak. Midede gaz. Soluklandırmak.

Tense : Germek. Sıkı. Zaman. Gerginleştirmek. Gergin. Çekmek. Çekimli fiilin karşıladığı kılış veya oluşun içinde geçtiği zaman dilimi: şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, geniş zaman vb. fiildeki zaman basit zaman ve birleşik zaman olarak ikiye ayrılır: yazıyor, yazdı, yazacak, yazmış, yazdıydı, yazıyormuş, yazsa, yazmalı, evdeydi vb. || — sen söyle allahını seversen, dedi, bir çocuk ötekine maymun türk mü demiş ne.. o da ona taş atmış. sen tafsilatını daha iyi bilirsin. inzibat meclisleri toplanacakmış. gençlerimiz burada hitabeler irade ediyorlar. taş atan çocuğun kovulmasına rey verenler(...) nasıl dedi bakayım? eşekmişler amma türk de değilmişler onu konuşuyorduk (p. safa, biz insanlar, s. 48) vb. ayrıntı için bk. basit zaman, birleşik zaman. Kip. Gerilmiş. Stresli.

Unwind ingilizce tanımı, definition of Unwind

Unwind kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To untwist. To be or become unwound. To be capable of being unwound or untwisted. To untwine. To wind off. To unwind a ball of yarn. As, to unwind thread. To loose or separate, as what or convolved.