Uropepsin türkçesi Uropepsin nedir

  • Üropepsin.

Uropepsin ingilizcede ne demek, Uropepsin nerede nasıl kullanılır?

Neuropeptide : Nöropeptit. Nöromediyatör görevi yapan peptit yapısındaki bileşik. Nöropeptid.

Neuropeptides : Sinir peptitleri. Nöropeptidler. Sinir sistemi tarafından meydana getirilen, bazıları nörotransmitter gibi, bazıları da sinir hormonu gibi hareket eden küçük peptit molekülleri. örnek: bradikininler, kolesitokinin, gastrin, endotelin gibi. nöropeptitler.

Neuropeptite y : Nöropeptit y. Çeşitli yerlerdeki adrenerjik uçlardan noradrenalinle birlikte salıverilen, memelilerde otonom sinir sistemindeki bir ko-transmiter madde.

Uropenia : İdrar azlığı. Üropeni.

A la carte europe : Alakart avrupa.

Budget of european community : Avrupa topluluğu bütçesi.

Central european time : Orta avrupa saati.

Agreement on european monetary union : Avrupa para birliği anlaşması.

Central europe : Merkez avrupa. Orta avrupa. Avrupa'nın ortasında bulunan bölge (almanya, isviçre vs gibi ülkeleri içerir).

Allied command europe : Avrupa müttefik güçler komutanlığı.