User nedir, User ne demek

User; İsim olarak kullanılan bir kelimedir.

User isminin anlamı, User ne demek:

Akıllı kişi. User ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir.

User anlamı, kısaca tanımı

Akıllı : Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil. Uyanık geçinen. Karşısındakini küçümseme amacıyla söylenen bir söz

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.

Akıl : Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. Öğüt, salık verilen yol. Düşünce, kanı. Bellek.

Diğer dillerde Usbilimsel deyim anlamı nedir?

İngilizce'de Usbilimsel deyim ne demek ? : logical expression