Users türkçesi Users nedir

Users ile ilgili cümleler

English: Most of the online users I play poker with have been newbies.
Turkish: Poker oynadığım çevrimiçi kullanıcıların çoğu yeniler.

English: The users of Tatoeba are called Tatoebians.
Turkish: Tatoeba kullanıcıları Tatoebyenler olarak adlandırılır.

English: There have been complaints saying that users waited for a long time before receiving assistance.
Turkish: Kullanıcıların yardım almadan önce uzun süre beklediğini söyleyen şikayetler var.

English: Now Tatoeba users have the opportunity to delete their own sentences, provided they are not linked to any translations.
Turkish: Artık Tatoeba kullanıcılarının, herhangi bir çeviriye bağlı olmamaları şartıyla kendi cümlelerini silme olanağı var.

English: Google collects the private information of their users.
Turkish: Google, kullanıcılarının özel bilgilerini topluyor.

Users ingilizcede ne demek, Users nerede nasıl kullanılır?

Users guide : Kullanıcı kılavuzu.

Users list : Kullanıcılar listesi.

Users menu : Kullanıcılar menüsü.

Users reference : Başvuru kitabı.

Print users and groups : Kullanıcıları ve grupları yazdır.

 

Utilities users guide : Yardımcı programlar kullanım kitabı.

Abusers : Hatalı kullanan kimse. Kötüye kullanan kimse. Hor kullanan kimse. Suistimal eden kişi.

Help for wordperfect users : Wordperfect yardımını kullan. Wordperfect yardımı.

A pair of trousers : Pantolon.

Navigation keys for wordperfect users : Wordperfect gezinti tuşlarını kullan.

İngilizce Users Türkçe anlamı, Users eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Users ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Exploitative : Sömürüye dayanan. İnsanları sömürücü. Çıkar amacıyla faydalanmaya ilişkin. Sömürgeci. İstismara dair. Sömürücü. İstismarcı. İnsanlardan veya kaynaklardan istifade edilmesi veya istismar edilmesi ile alakalı. İnsanları kullanan.

Devourer : Hızlı ve obur bir şekilde yiyen. Yok edici.

Usufructuary : (hukuk terimi) başka birinin sahipliğinde olan bir varlığı kullanma hakkına sahip olan kimse. Kullanma hakkı olan. İntifa hakkı olan. İntifa hakkı ile ilgili. İntifa. İntifa hakkı sahibi.

Mortal : Öldürücü, ölümlü, ölümle ilgili olan. Fani. İnsanlık. Ölümlü. İnsanoğlu. Çok büyük. Ölümcül. Geçici. Amansız.

Operator : İşletmeci. Makine operatörü. Santral. Teknisyen. Bir makineyi, örn. bir bilgisayar dizgesini işleten kişi. bu görevi uğraş edinmiş kişi. İşler. Cerrah. gen veya gen gruplarının ifadesini kontrol eden bastırıcı proteinle etkileşen dna’nın bir bölgesi. Gösterimci. İşletici. Herhangi bir işlemde, işlenenler üzerinde yapılması öngörülen işi tanımlayan özel damga, damga dizgisi vb. göstergeler, örn. — | + | /| *| ** aritmetiksel, and | or | not mantıksal işleçler olarak kullanılır.

 

End user : Son kullanıcıda. Uç kullanıcı. Nihai tüketici. Uçtaki kullanıcı. Son kullanıcı. Bir malı tüketmek amacıyla satın alan kişi. Birşeylerin (bir ürün, bilgisayar, bilgisayar programı, vb. gibi) kendilerine yönelik yapıldığı veya tasarlandığı en son grup veya insan. Uçtakı kullanıcı. Özel olarak ona ve onun ihtiyaçlarına göre yapılmış bir programı kullanan kimse. Bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır.

Occupation : Zanaatçılık. Tasarruf. İstila. İşgal. Zorla alma. Uğraşı. İş. Uğraş.

Exploiters : İstismarcı. Kullanan kimse. Sömürücü. İşletmeci. İşleten kimse. İşleten. Sömüren. İstismar eden kimse.

Utilizers : (amerikan ingilizcesi) kullanan. Faydalanan. Kullanan veya fayda elde eden kişi (utiliser olarak da kullanılır).

Users synonyms : utiliser, wearer, possessory right, consuming, easement, utilizer, exploiter, occupier, consumer, depletory, occupiers, right of usufruct, persons, enjoyer, took advantage of, logged in as, occupant, person, consumers, occupations, use right, operators, logged on as, enjoyers, user, exerciser, contacts, using, somebody, selfish person, someone, access, soul.

Users zıt anlamlı kelimeler, Users kelime anlamı

Difficult : Müşkül. Huysuz. Zorlu. Müşkülpesent. Kıyın. Geçimsiz. Kavgacı. Çatal. Güç beğenir. Güç.