Ustalık nedir, Ustalık ne demek

  • Usta olma durumu.
  • Beceriklilik, el uzluğu, maharet

"Ustalık" ile ilgili cümle

  • "Balık adamlıkta yirmi yıllık tecrübesine, ustalık ve alışkanlığına rağmen bir tuhaf heyecan duyuyordu." - Y. Koray

Yerel Türkçe anlamı:

Kurnazlık, düzencilik.

Bilimsel terim anlamı:

Teknik bilginin yapıma uygulanmasındaki üstünlük.

İngilizce'de Ustalık ne demek? Ustalık ingilizcesi nedir?:

mechanical skill

Ustalık tanımı, anlamı:

Usta : Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir. Zanaat öğreticisi. Zanaatçılar için unvan. Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse. Akıl veren veya öğreten kimse. Osmanlı Devleti'nde saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi.

Ustalıkla : Kurnazca. Ustaca.

Ustalıklı : Ustalıkla yapılmış.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Beceriklilik : Becerikli olma durumu, ustalık, maharetlilik.

Maharet : Beceri.

Olma : Olmak işi.

El : Kez, defa. İskambil oyunlarında her bir tur. Sahiplik, mülkiyet. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü. Oba, aşiret. Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü. Halk, ahali. İskambil oyunlarında oynama sırası. Ülke, yurt, il. Yakınların dışında kalan kimse, yabancı.

 

Ustalık ile ilgili Cümleler

  • Soygun ustalıkla planlandı.
  • Onunla ustalıkla başa çıktın.
  • İki aday ustalık için mücadele ediyorlar.
  • Acemilikte ve ustalıkta balıkları yakaladım.

Diğer dillerde Ustalık anlamı nedir?

İngilizce'de Ustalık ne demek? : n. mastery, proficiency, skill, mastership, expertness, art, artfulness, craftsmanship, deftness, dexterity, facility, feat, finesse, hand, handiness, ingeniousness, ingenuity, knack, masterliness, perfection, sleight, subtility, subtlety, virtuosity

Fransızca'da Ustalık : maestria [la], habileté [la], adresse [la], ingéniosité [la], compétence [la]

Almanca'da Ustalık : n. Fertigkeit, Fingerfertigkeit, Geübtheit, Meisterschaft

Rusça'da Ustalık : n. мастерство (N), искусство (N), виртуозность (F), искусность (F)