Usurpative türkçesi Usurpative nedir

  • Gaspçılıkla ilgili.
  • Kontrol veya hükümetin yasadışı olarak elde edilmesiyle ilgili.
  • Gaspçılığa özgü.

Usurpative ingilizcede ne demek, Usurpative nerede nasıl kullanılır?

Usurpation : Gasp. Haksız iktisap. Zorla alma. Hükümet darbesi. Başkasına ait bir mülkün haksız yollarla alınması. Gasp etme. El koyma. Yağma. Sebepsiz iktisap.

Usurpation of the mark of origin : Köken adının zoralımı. Köken adının ilgisi bulunmayan kişilerce kullanılması.

Usurpations : Sebepsiz iktisap. Başkasına ait bir mülkün haksız yollarla alınması. Yağma. Haksız iktisap. Gasp etme. Gasp. Hükümet darbesi. El koyma. Zorla alma.

Usurpatory : Kontrol veya hükümetin yasadışı olarak elde edilmesiyle ilgili. Gaspçılığa özgü. Gaspçılıkla ilgili.

İngilizce Usurpative Türkçe anlamı, Usurpative eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Usurpative ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Capture : Esir alma. Esir almak. Ganimet almak. Ele geçirmek. Özdeciksel ya da çekirdeksel bir yapının ılıncık gibi bir parçacıkla etkileşerek onu yakalaması. Bilgisayar, hukuk, coğrafya, fizik, nükleer enerji alanlarında kullanılır. Ganimet. Kapma. Aynen almak. Çekim alanına almak.

Intrusion : Zorla girme. İhlal. Fuzuli işgal. Tecavüz. İzinsiz girme. Magmanın, yarık ve çatlaklardan komşu kayaçların içine sokul. Davetsiz gelme. İntrüzyon. İzinsiz ve davetsiz girme.

 

Misconduct : Kötü davranış. Suistimal. Terbiyesizlik. Kötü idare. Kötü tavır ve hareket. Hatalı davranış. Görevi suistimal. Görevi kötüye kullanmak. Kabahat.

Trespass : Bozmak. Suç işlemek. Tecavüz etmek (hak). (sınırları vb) çiğnemek. Günah. Tecavüz etmek. Günah işlemek. Araziye tecavüz. İzinsiz girmek. Yasayı çiğneme.

Inroad : Gedik. Salgın. Baskın. Tecavüz. Akın.

Encroachment : Tecavüz. Zarar. Tecavüzde bulunma (başkasının hakkına). El uzatma. Başkasının toprağına geçme. Başkasının arsasına tecavüz. Saldırma. Geçme. Aşma. Taşma.

Violation : Irza tecavüz. Çiğneme. İhlal etme. Kutsallığını bozma. Tutmama. Riayet etmeme. Yerine getirmeme. Tecavüz etme. İhlal. Saygısızlık etme.

Seizure : Hukuk, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Tutma. İnme. Elkoyma. Müsadere. Tutarık. Kriz. Mülkiyet konusu olan bir mal ya da hakkın devlet tarafından zorla alınması. El koyma (zorödetim). Ele geçirme.

Actus reus : Suçun maddi unsuru. Maddi suç unsuru. Vazifeyi suistimal. Cezai suç. Suçun fiilen varlığını ispatlayan unsur. Görevi kötüye kullanma. Görevi suistimal.

Usurpative synonyms : wrongful conduct, usurpatory, gaining control, wrongdoing.