Uyandırma nedir, Uyandırma ne demek

  • Uyandırmak işi
  • Anıları zihinde yeniden canlandırma.

"Uyandırma" ile ilgili cümle

  • "Şu bizim halkı uyandırmadadır varsa felah." - M. A. Ersoy

Uyandırma kısaca anlamı, tanımı:

Çerağ uyandırma : Cem ayinlerinde, güneşin batışıyla çerağın yakılması.

Uyandırmak : Çıra, lamba, soba vb. ışık veren şeyleri yakmak, tutuşturmak. Herhangi bir sebeple dernekteki üyeliğin dondurulmasından vazgeçerek çalışmalara katılmasına izin vermek. Aklını başına toplamasını sağlamak, gözünü açmak. Üstü küllenmiş ateşi yeniden canlandırmak. Uyanmasına yol açmak.

Ateşi uyandırmak : Sönmek üzere olan ateşi canlandırmak.

Gaflet uykusundan uyandırmak : Bilgisizlikten, idraksizlikten kurtarmak.

İnfial uyandırmak : Kızgınlığa yol açmak, öfke yaratmak.

İstek uyandırmak : İstemesine, arzu duymasına yol açmak.

Merakını uyandırmak : Merak etmesine sebep olmak, meraklandırmak.

Nefret uyandırmak : Nefret etmesine sebep olmak.

Nostalji uyandırmak : Özlem duygusu canlandırmak.

Yankı uyandırmak : Bir olgu çevrede duygusallık, düşünce, dedikodu gibi tepki yapmak.

Zihin : Bilinç, dimağ. Bellek, an. Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünü. Anlayış, kavrayış.

Canlandırma : Kişileştirme. Otel, tatil köyü vb. turistik yerlerde konukları eğlendirmek için çeşitli oyunlar, gösteriler yapma, animasyon. Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sırasında hareket duygusu verebilecek bir biçimde düzenleme ve filme aktarma işi, animasyon. Solunumu ve kalbi durmuş olan hastaya yaşama döndürülmesi için yapılmış olan işlemler bütünü. Geçmiş bir olayın gelişmesini ve sonucunu aynı biçimde yansıtarak sunma. Canlandırmak işi.

 

Yeniden : Gene, yine, bir daha, tekrar.

Uyandırmah : Uyarmak: Bu işi men bilmezdim sen uyandırdın.

Uyandırma ile ilgili Cümleler

  • Ali onu altı buçukta uyandırmamı istedi.
  • Tom'u uyandırma.
  • Bebeği uyandırma korkusuyla oturmaya devam etti.
  • Ali onu saat 2.30'da uyandırmamı rica etti.
  • Ali 6.30'da onu uyandırmamı istedi.
  • Tom'un beni 2.30'da uyandırmasını istedim.
  • Ali bana 2.30'da onu uyandırmamı istedi.

Diğer dillerde Uyandırma anlamı nedir?

Almanca'da Uyandırma : n. Erweckung

Rusça'da Uyandırma : n. пробуждение (N), возбуждение (N)