Uyaroğlu nedir, Uyaroğlu ne demek

Uyaroğlu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Bulunduğu ortama ve koşullara kolaylıkla uyum sağlayan kimse

Yerel Türkçe anlamı:

Kolay uzlaşılabilen, geçimli, uysal: Seniñ didiğiñ gibi olsun. Ben uyaroğluyum.

Uyaroğlu kısaca anlamı, tanımı:

Ortam : Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü.

Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.

Kolaylık : Kolay olma durumu. İşlerin kolayca yapılmasını sağlayan şey. Kolay duruma getiren. Bir işi yapabilme durumu veya imkânı.

Uyum : Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk. Ortak özellikleri açısından sesler arasındaki uygunluk, harmoni. Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat. Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama, intibak, entegrasyon.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.