Uygarlık nedir, Uygarlık ne demek

  • Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik.
  • Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet

"Uygarlık" ile ilgili cümleler

  • "Gerçekten uygarlık nimetlerinin gençlere bir faydası oldu ama daha çok bundan büyükler istifade ediyor." - H. E. Adıvar

Felsefi anlamı:

(Lat. civis = yurttaş, kentli) :

(Daha geniş olarak kültür durumu anlamına) Geniş bir toplumun bütün bölümlerinde ortak olan dinsel, ahlaksal, estetik, teknik ve bilimsel nitelikteki toplumsal olayların bir bütünü.

(Sözcük anlamı) Barbarlık durumundan çıkıp törelere bağlı olarak belirli bir yurt içinde birlikte yaşama.

(Sonradan kazandığı anlam) Bilim ve tekniğin ilerlemesi ile yaratılan yaşama koşulları ve bunun sonucu ortaya çıkan yaşamada kolaylık sağlama, usçullaşma ve yetkinleşme, yaşama biçimlerinin daha bir incelmesi durumu.

Tarih'teki anlamı:

İnsanların daha iyi bir yaşayışa kavuşmaları ve doğaya egemen olabilmeleri için gösterdikleri çabalardan çıkan sonuçlar olup teknik, bilim ve kültür olarak belirir.

Sosyoloji'deki anlamı:

İnsanlığın elde ettiği uygulayımsal, düşünsel, sanatsal ve tinsel başarıların belli bir zaman noktasındaki düzeyi.

Belli bir toplumun özelliği olan uygulamalar, düşünceler, bilgiler, ürünler, tutum ve davranışlar düzeni, bk. ekin.

 

Bilimsel terim anlamı:

Gelişmiş teknik kaynaklarla bilim ve sanatın yarattığı düşünsel başarılardan oluşan, büyük yayılma alanlı kültür düzeni, bk. eskil uygarlık, zıt anlamlısı kültür, halk kültürü.

İngilizce'de Uygarlık ne demek? Uygarlık ingilizcesi nedir?:

civilization, civilisation

Uygarlık kısaca anlamı, tanımı:

Medeniyet : Uygarlık.

Uygar : Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni. Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse).

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Medenilik : Uygarlık.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Devlet.

Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet.

Maddi : Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı. Maddeden oluşan. Maddesel. Mal, para, varlıkla ilgili olan.

Manevi : Görülmeyen, duyularla sezilebilen, ruhani, tinsel, maddi karşıtı.

Varlık : Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Önemli, yararlı, değerli şey. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Var olan her şey. Ömür, hayat. Var olma durumu, mevcudiyet. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.

 

Olma : Olmak işi.

Uygarlık bölgesi : Belli bir uygarlık (ya da ekin) türünün başat durumda olduğu ve bu niteliği ile başkalarından ayırt edilen bölge.

Uygarlık çarpması : İleri bir uygarlıkla ilişkiye giren ilkel uygarlık üyelerinin başlangıçta içine düştükleri ve kendi uygarlıklarının çözülmesine dek götürebilen şiddetli ruhsal çatışma durumu.

Uygarlık değişmesi : Bir uygarlığın özdeksel ve tinsel öğelerinde iç ya da dış etkenler sonucu ortaya çıkan tikel ya da tümel değişiklikler, bk. toplumsal değişme.

Uygarlık dili : Bir ulusun bağlı bulunduğu uygarlığı temsil eden topluluğun dili.

Uygarlık ile ilgili Cümleler

  • En eski uygarlıklar Mezopotamya'da ortaya çıktı.
  • Dünyamız üzerinde çok az yer uygarlık tarafından rahatsız edilmeden kalmıştır.
  • Hititler , Anadolu'da yaşamış eski çağ uygarlıklarından bir tanesidir.
  • Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır.
  • Eski bir uygarlıkla ilgili kalıntılar bulduk.
  • Uygarlık gereksiz ihtiyaçların sınırsız çarpmasıdır.
  • Antik uygarlıkların kalıntılarını korumaya çalışmalıyız.

Diğer dillerde Uygarlık anlamı nedir?

İngilizce'de Uygarlık ne demek? : n. civilization, urbaneness, urbanity

Fransızca'da Uygarlık : civilisation [la]

Almanca'da Uygarlık : n. Gesittung, Zivilisation

Rusça'da Uygarlık : n. цивилизация (F), культура (F)