Uygun adım nedir, Uygun adım ne demek

Uygun adım; askerlik, spor alanlarında kullanılan bir terimdir.

  • Adım atışta birliği gerektiren, grup olarak yapılmış olan bir yürüyüş türü.
  • Birbirine uyan adım atarak

"Uygun adım" ile ilgili cümle

  • "Gençler ellerindeki pankartları bir anda açarak uygun adım sahneye dalıverdiler." - H. Taner

Bilimsel terim anlamı:

Adımda beraberliği gerektiren grupça yürüyüş türü.

Almanca'da Uygun adım ne demek?:

gleichschritt

Uygun adım hakkında bilgiler

Uygun adım yürüme ve koşma, askerlerin veya askerî düzendeki bir grubun aynı ritmde, ileri hareket etmesi. Özellikle kısa mesafeli yürüyüşlerde ve törenlerde tüm şahısların aynı anda, aynı adımı atması beklenir. Uygun adım esnasında şunlara dikkat edilir.

Uygun adım yürüme komutu verilirken marş sözcüğü bir kez, koşma komutu verilirken iki kez tekrarlanır. Bu komut Türkçeye Fransızca "marche" sözcüğünden geçmiştir.

Uygun adım tanımı, anlamı:

Adım : İki diş arasındaki aralık. Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. Girişim, hamle. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap.

 

Yürüyüş : Yürüme işi. Spor amacıyla yapılmış olan yürüme. Bir olayı protesto etmek, bir konuya dikkati çekmek amacıyla topluca yürüme. Birliklerin bir yerden başka bir yere gitmesi.

Uygun : Orantılı, oranlı. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Elverişli, yarar, müsait, muvafık.

Atış : Kalp veya nabzın vuruşu, çarpışı. Atma işi.

Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Grup : Küme. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.

Yürüme : Yürümek işi.

Koşma : Koşmak işi. Sazla okunmak için hece ölçüsü ile yazılmış, ilk kıtasının birinci, ikinci ve dördüncü dizeleriyle öteki kıtalarının dördüncü dizeleri birbiriyle, kalan dizeler de kendi aralarında uyaklı, konuları sevgi ve doğa olayları olan bir halk şiiri. Bir halatı, ağacı pekiştirmek için yanına konulan halat veya ağaç.

Asker : Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Er. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Askerlik görevi veya ödevi. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.

Diğer dillerde Uygun adım anlamı nedir?

İngilizce'de Uygun adım ne demek? : n. step

Almanca'da Uygun adım : n. Gleichschritt