Uygunluk nedir, Uygunluk ne demek

  • Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet.
  • Eşitlik.
  • Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı, agreman
  • Özne ile yüklemin veya bazı dillerde olduğu gibi sıfat ile adın, cins ve sayı bakımından birbirine uyması: Öğretmen geldi. Öğrenciler ödevlerini yapmışlar gibi.

Dil bilgisi olarak anlamı:

(Derleme.. uyumlama) Özne ile yüklemin veya bazı dillerde olduğu gibi sıfat ile adın, cins ve sayı bakımından birbirine uyması: Öğretmen geldi; Öğrenciler ödevlerini yapmışlar; Çocuklar oyuncaklarını paylaşamadılar; Kuşlar uçuyorlar (veya uçuşuyorlar) ve benzeri

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Testten elde edilen puanlar ile ölçüte ilişkin puanlar arasındaki bağlılaşma katsayısı.

Gramer anlamı:

Türkçede cümle içinde özneyle yüklemin şahıs ve sayı bakımından birbirine uyması: Şükriye, gerçekleşeceğini kimsenin söyleyemeyeceği bir ümide mahkum edilmiş bulunuyordu (T. Buğra, Yalnızlar, s. 119). Siz doğru dürüst konuşmasını bilmez misiniz hiç? (T. Buğra, göst.e. s. 216). Kolcular bildikleri hâlde yolunu beklemek şöyle dursun, rasgeldikleri yerde hatırını alırlar, gönlünü hoş ederlerdi (R. H. Karay, Memleket Hikâyeleri: Küs Ömer, s. 73) ve benzeri

 

Bilimsel terim anlamı:

Yaygın bir görüşü benimseme, bir durum ve koşula tüm uyarlanma.

Anlatımın konuya uygun olması.

İngilizce'de Uygunluk ne demek? Uygunluk ingilizcesi nedir?:

concord agreement, relevance, concord, concordance, agreement, conformity

Fransızca'da Uygunluk ne demek?:

harmonie, rapport

Osmanlıca Uygunluk ne demek? Uygunluk Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

muvafakat

Uygunluk tanımı, anlamı:

Genel uygunluk bildirimi : Umum mutabakat beyannamesi.

Gerçeğe uygunluk : Gerçeğe uygun olma durumu.

İşe uygunluk : İşe uygun olma durumu.

Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Orantılı, oranlı.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Yakışık : Yakışıklı delikanlı. Uygunluk, yaraşma.

Mutabakat : Uygunluk. Uzlaşma. Uyum.

Mukarenet : Yaklaşma, kavuşma, bitişme. Yakınlık.

Ülke : Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Devlet. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.

Atanma : Atanmak işi, tayin edilme.

Görme : Görmek işi, rüyet.

Eşitlik : Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu. İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet. Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu.

Uygunluk- ayrım bileşik yaklaşımı : "Belli bir olgunun belirdiği iki ya da daha çok durumda tek bir ortak koşul varken aynı olgunun belirdiği iki ya da daha çok durumda sözü geçen koşulun ortadan kalkmasıyla birlikte ortak bir yan kalmıyorsa, iki durumlar kümesini birbirinden ayıran koşul söz konusu olgunun nedenidir" diyen varsayım gerçekleme yaklaşımı. bk. gerçekleme yaklaşımları.

 

Uygunluk katsayısı : Değişken sayısının ikiden çok olduğu durumlarda değişkenlerin sırasal büyüklükleri arasındaki ilişkiyi açıklayan katsayı.

Uygunluk yaklaşımı : "Araştırılan olguya ilişkin iki ya da daha çok durumun ancak bir ortak koşulu varsa, bütün durumların uzlaştığı bu koşul, adıgeçen olgunun nedenidir," diyen varsayım gerçekleme yaklaşımı.

Diğer dillerde Uygunluk anlamı nedir?

İngilizce'de Uygunluk ne demek? : n. congruity, suitability, convenience, accordance, conformity, concord, relevance, handiness, acceptability, adaptation, adequacy, advisability, appositeness, aptitude, coherence, coherency, comeliness, compatibility, conformation, congeniality

Fransızca'da Uygunluk : conformité [la], convenance [la], concordance [la], accommodation [la], assortiment [le], cohérence [la], commodité [la], compatibilité [la], correspondance [la], opportunité [la]

Almanca'da Uygunluk : n. Adäquatheit, Annehmlichkeit, Ebenmaß, Folgerichtigkeit, Gebühr, Gleichmaß, Opportunität, Verträglichkeit

Rusça'da Uygunluk : n. соответствие (N), гармония (F), годность (F), уместность (F), согласование (N)