Uyku sersemliği nedir, Uyku sersemliği ne demek

  • Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi

Uyku sersemliği kısaca anlamı, tanımı:

Sersem : Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan. Düşünmeden hareket eden, ne yaptığının farkında olmayan.

Ağırlık : Sıkıntı. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Değerli olma durumu. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Ağır olma durumu. Yük, külfet. Takı. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Ağırbaşlılık. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Etki, baskı, güçlük. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Sorumluluk.

Dönme : Dönmek işi. Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse. Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi. Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi.