Uymacılık nedir, Uymacılık ne demek

Uymacılık; bir toplum bilimi terimidir.

  • Yürürlükteki kurum, ölçüt veya şartlara, kesin olmayan katı kalıplara, eleştirici bir değerlendirme yapmaksızın uyma, konformizm

Sosyoloji'deki anlamı:

Yürürlükteki kurum, ölçüt ya da koşullara, görece katı kalıplara eleştirel bir değerlendirme yapmaksızın uyma.

Bilimsel terim anlamı:

Çevrenin egemen ve yaygın kanı ya da değerleriyle uzlaşma eğilimi.

İngilizce'de Uymacılık ne demek? Uymacılık ingilizcesi nedir?:

conformism

Uymacılık tanımı, anlamı:

Yürürlük : Gereğinin yapılır olması durumu, meriyet.

Kurum : Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese.

Ölçüt : Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter.

Şart : Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul. Temel kural belgesi.

Kalıp : Genellikle küp biçiminde yapılan. Yenilikten uzak, özgün olmayan. Gösterişli görünüş. Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç. Biçki modeli, patron. Biçim, durum.

 

Eleştirici : Yerli yersiz her şeyi eleştiren kimse. Bir işi bütün incelikleriyle değerlendiren.

Değerlendirme : Değerlendirmek işi, kıymetlendirme. İletişim organlarında izlenme oranı.

Diğer dillerde Uymacılık anlamı nedir?

İngilizce'de Uymacılık ne demek? : conformity konformizm

Fransızca'da Uymacılık : conformisme [le]