Uyruklu nedir, Uyruklu ne demek

Uyruklu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Bir devletin yönetimi altında olan

"Uyruklu" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kimseler."

Uyruklu anlamı, tanımı:

Uyruk : Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu, tebaa. Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan kimse, tebaa.

Uyrukluk : Uyruk olma durumu, tabiiyet.

Devlet : Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih. Büyüklük, mevki. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Mutluluk.

Yönetim : Dümen. Yönetme işi, çekip çevirme, idare.

Altın : Altından yapılmış sikke. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış.

Bir : Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Beraber. Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Sayıların ilki. Eş, aynı, bir boyda. Ancak, yalnız. Bu sayı kadar olan. Aynı, benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Tek.

Uyrukluk işlemi ilkesi : Paris Birliği Üyesi ülkelerin, yabancılara da uyrukları gibi işlem yapması ilkesi.

 

Uyrukluluk : Uyruklu olma durumu.

Diğer dillerde Uyruklu anlamı nedir?

İngilizce'de Uyruklu ne demek? : (someone) who is a citizen or subject of (a certain country).

Rusça'da Uyruklu : n. подданный (M)