Uyruksuz nedir, Uyruksuz ne demek

Uyruksuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Herhangi bir devletin uyruğunda olmayan

Uyruksuz anlamı, tanımı:

Uyruk : Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan kimse, tebaa. Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu, tebaa.

Uyruksuzluk : Uyruksuz olma durumu.

Devlet : Bu tüzel varlığın yönetim organları. Büyüklük, mevki. Mutluluk. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Talih.

Herhangi : Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

Bir : Eş, aynı, bir boyda. Sadece. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Sayıların ilki. Bu sayı kadar olan. Tek. Ancak, yalnız. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bir kez. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Beraber.

Diğer dillerde Uyruksuz anlamı nedir?

İngilizce'de Uyruksuz ne demek? : stateless

Fransızca'da Uyruksuz : apatride [le][la]