Uzaklık nedir, Uzaklık ne demek

  • Uzak olma durumu, ıraklık.
  • İki nokta arasındaki uzay ölçümü, mesafe

"Uzaklık" ile ilgili cümle

  • "Duvarın yüzünde birbirine otuz arşın kadar uzaklıkta sımsıkı kapalı iki büyük kapı vardı." - H. R. Gürpınar

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: ara]

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Göstericinin merceği ile görüntülük arasındaki uzaklık.

Alıcının merceği ile konu arasındaki uzaklık.

İngilizce'de Uzaklık ne demek? Uzaklık ingilizcesi nedir?:

distance, camera distance, shooting range, projection distance, projector throw, throw

Osmanlıca Uzaklık ne demek? Uzaklık Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mesâfe

Uzaklık hakkında bilgiler

[Bakınız: mesafe]

Uzaklık ile ilgili Cümleler

  • Köyden dört kilometre uzaklıkta bulunan ormanda ağaçlar azalmakta.
  • Onun evi buradan sadece birkaç kilometre uzaklıktadır.
  • New York, Londra'dan ne kadar uzaklıktadır?
  • Villa denizden birkaç kilometre uzaklıktadır.
  • Başkente kırk kilometre uzaklıktayız.
  • Senin araban bir blok uzaklıkta.
  • Dünyadaki paralel ışık kaynaklarının yaydığı ışınlar neden sonsuza kadar gitmeyip belli bir uzaklıkta kaybolmakta?

Uzaklık anlamı, kısaca tanımı:

Mesafe : Uzaklık. İlişkilerde çok içten olmama durumu, resmiyet. Ara, aralık, uzaklık.

Açısal uzaklık : İki cismi gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı.

 

Başucu uzaklığı : Gökyüzünde verilen bir nokta veya yıldızın başucu noktasından açısal uzaklığı.

Uzak : Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı. Yakın olmayan yer. Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan. İhtimali az olan. Eli, gücü veya hükmü yetişmez. Arada çok zaman bulunan.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Iraklık : Uzaklık.

Nokta : Orta nokta. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Yer. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Nöbetçi bulunan yer. Sınır, derece, radde.

Uzay : Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk. Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân.

Ölçü : Değer, itibar. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Ölçüt. Belirlenmiş boyut. Ölçme sonucu bulunan rakam. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.

Olma : Olmak işi.

Uzaklık modülü : Bir gökcisminin salt parlaklığı M ile görünen parlaklığı m arasındaki fark; bu fark cismin bizden olan r uzaklığının ölçüsüdür.

 

Uzaklıkölçer : Bir konunun alıcı merceğine uzaklığını bulmakta kullanılan aygıt.

Diğer dillerde Uzaklık anlamı nedir?

İngilizce'de Uzaklık ne demek? : n. distance, space, breadth, remove

Fransızca'da Uzaklık : distance [la]; éloignement [le], espace [le]

Almanca'da Uzaklık : n. Distanz, Einsamkeit, Entfernung, Entlegenheit, Ferne, Strecke, Weg, Weite

Rusça'da Uzaklık : n. дальность (F), отдаленность (F), удаленность (F), даль (F), расстояние (N), давность (F)