Uzantı nedir, Uzantı ne demek

  • Bazı nesnelerin herhangi bir yerinde görülen uzamış bölüm.
  • Ana konumdaki bir bütünün, özün veya durumun, kendisinden ayrı görülen ancak aynı yapısal özellikleri içeren parçası

"Uzantı" ile ilgili cümleler

  • "Kitaplar ve uzantıları önemli olabilir ama gerçekte yaşananı silmeli mi?" - A. Ağaoğlu

İngilizce'de Uzantı ne demek? Uzantı ingilizcesi nedir?:

extension

Fransızca'da Uzantı ne demek?:

prolongement, caudal, continuité, production

Osmanlıca Uzantı ne demek? Uzantı Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

istitale

Uzantı kısaca anlamı, tanımı:

Nesnel : Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif. Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif. Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.

Bölüm : Çağ, devir. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.

Konum : Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon. Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü. Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş.

 

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Aynı : Başkası değil, yine o. Aralarında ayrım olmayan. Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş.

Yapısal : Yapı ile, yapılış ile, kuruluş ile ilgili, strüktürel, konstrüktif.

Parça : Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Müzik eseri. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Nesne. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Pasaj. Tane. Güzel, alımlı kız veya kadın.

Diğer dillerde Uzantı anlamı nedir?

İngilizce'de Uzantı ne demek? : n. extension, offset, appendage, bill, scape, stipe, tongue

Fransızca'da Uzantı : prolongement [le], processus [le], continuation [la]

Almanca'da Uzantı : die Verlägerung

Rusça'da Uzantı : n. наращение (N), отросток (M), придаток (M)