Uzbilim nedir, Uzbilim ne demek

Uzbilim; Fizik, Matematik, Yazın alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Fiziksel anlamı:

Sayı bilgisi, (aritmetik), cebir, uzam bilgisi gibi kollara ayrılan ve düzenli, ölçülebilir nesneleri inceleyen bilimler topluluğu.

Matematik'te terim anlamı:

Biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri usbilim yoluyla inceleyen ve sayıbilgisi, cebir, uzambilgisi gibi dallara ayrılan bilim. Anlamdaş. matematik.

Teknik terim anlamı:

[Bakınız: uzsezi].

Uzbilim kısaca anlamı, tanımı

Soyut uzbilim : Bilinmezlerin etkisi altında kalmaksızın gerçeklere ulaşabilmek amacıyla, soyut nesneler ve önceden varsayılan belitlerle kurulan bir evren örneğinde doğrulan ve yanlışları araştıran bilim dalı. Anlamdaş. arı uzbilim

Uygulamalı uzbilim : Uygulamalı bilimlerdeki sorunların çözümünde temel ilke olacak araçları ortaya koyan uzbilim dalı.

Uzbilimötesi : İlkeleri, kavramsal öğeleri, bağdaşıklığı, uzbilim ve usbilim dizgelerini bir bütün olarak inceleyen bilim dalı.

Uzbilimsel beklenti : [Bakınız: beklenti].

Uzbilimsel çözümleme : [Bakınız: çözümleme].

Uzbilimsel tümevarım : [Bakınız: tümevarım].

Uzbilimsel usbilim : Taslam kuramı, yinelgen işlevler kuramı, kanıtlanım kuramı ve kümeler kuramı yardımıyla uzbilim kuramlarını inceleyen bilim dalı. Anlamdaş. simgesel usbilim.

 

Uzbilimsel yanılım : [Bakınız: yanılım].

Uzam bilgisi : Uzayda oylumlar, yüzeyler ve çizgiler arası ilişkileri ve bunların özelliklerini inceleyen uzbilim dalı.

Uzambilgisi : Nesnelerin biçim ve genişlikleriyle ilgilenen uzbilim dalı. Belirli dönüşüm öbekleri altında kalıcı özellikleri inceleyen uzbilim dalı.

Sayıbilgisi : Tümsayılar kümesi üzerinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üst alma, kök alma işlemleriyle yapılan işlemler bütünü. Gerçek sayılar kümesi üzerinde sayıbilgisel işlemlerle yapılan işlence. Sayıbilgisi kitabı.

Aritmetik : Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu, hesap. Matematikle ilgili.

Matematik : Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.

Çoklukla : Genellikle.

Nesneler : Eşyâ. -töresi: eşyâ hukuku.

Anlamdaş : Eş anlamlı.

Düzenli : Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam. Sistemli, nizamlı, metodik.

Usbilim : Önermelerin tutarlılığı ile çıkarımların geçerliliğini belirleyen kurallan konu edinen bilim.

Özellik : Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, hasiyet, hassa, mahsusluk, spesiyalite.

Yoluyla : Aracılığıyla. Yöntemiyle, usulüne uygun olarak. bir şeye göre, bir şeye uygun olarak.

Diğer dillerde Uzbilim anlamı nedir?

İngilizce'de Uzbilim ne demek ? : mathematics

Osmanlıca Uzbilim : irfan